In English
logo
     
 
 

Rahvusvaheline Punase Risti Komitee Ukrainas

Rahvusvaheline Punase Risti Komitee Ukrainas jaanuar-veebruar 2015

http://www.icrcproject.org/interactive/2014-11-ukraine-activities.html

Ukraina PR

Loe edasi / 9. Märts 2015 /
keskmine joon

Jõulupakid vähekindlustatud perede lastele

Vastavalt RIMI Eesti Food (RIMI) ja Eesti Punase Risti (EPR) vahel sõlmitud koostöökokkuleppele annetuste kogumiseks vähekindlustatud perede lastele jõulupakkide tegemiseks korjandati ajavahemikul 01.09.-31.12.2014.a. 13 835.51 eurot. Kohalikud seltsid ( Valgamaa, Võrumaa, Narva, Pärnumaa) panustasid omavahenditest 101.35 eur . EPR kohalike seltside juhatused kooskõlastasid sihtrühma liikmed kohalike omavalitsuste töötajatega/koolide juhtkonnaga ja lastele anti pakid üle jõulupuu all.

Loe edasi / 30. Jaanuar 2015 /
keskmine joon

Vabatahtlike koolitus välismissioonidele

Koostöös Soome Punase Ristiga jätkame vabatahtlike koolitusega välismissioonidel osalemiseks. Selleks tuleb täita juuresolev ankeet ja saata hiljemalt 15.06.2015 aadressile recruitment[at]redcross.fi või haide.laanemets[at]redcross.ee

Soome Punane Rist valib ankeetide põhjal välja 5 osavõtjat koolituseks, mis toimub10.10–16.10.2015. a. Soomes (Nynäs). Koolitusel osaleja sõlmib Eesti Punase Ristiga vastavasisulise lepingu.

Ankeet tõmba alla siit.

Vaata rohkem infot Soome Punase Risti lehelt siit.

Loe edasi / 14. Jaanuar 2015 /
keskmine joon
Haapsalu kogumiskonto tulemused

2014.aastal muretseti lastele 2 siirdamisalust ja 6 päästekangast, 4 liikumiskäru koos tugiraamiga, hambatarvikud. Läbi on viidud ka üks vaktsineerimine. 2014.a. kogukulud 2681.08 eurot.

Töö jätkub.

Loe edasi / 20. Detsember 2014 /
keskmine joon

Läti PR aruanne Maxima varingu tagajärjel orvuks jäänute toetamisel

Loe aruannet siit.

Loe edasi / 7. November 2014 /
keskmine joon

EPR kogumiskontod

Eesti Punane Rist (EPR) kogub annetusi märgusõna all UKRAINA SISEPÕGENIKUD Ukraina relvakonflikti tagajärjel kannatada saanud tsiviilisikute tarbeks. Ukraina Punase Risti (UPR) andmetel on hetkel vajadus üle 150 000 sisepõgeniku abistamiseks. Ümberasustunud inimesed on majutatud pansionaatidesse, puhkekodudesse, ühiselamutesse, võõrastemajadesse. Osa inimesi on ka sugulaste juures. Samuti abistab UPR tsiviilisikuid lahingutegevusest vabal territooriumil.Vajadus on toiduainete, san-hügieeni vahendite, medikamentide, magamiskottide, olmetarvete järele. UPR sõnul on kõike vajalikku finantsvahendite olemasolu korral võimalik hankida Ukrainast. Kogutud finvahendid kannab EPR üle Rahvusvahelise Punase Risti Komiteele.

  • Swedbank EE742200001180001436
  • SEB EE501010220039608010
  • LHV EE607700771001235446
keskmine joon

Eesti Punane Rist 95

EPR95
Loe edasi  
keskmine joon

Sinu käed päästavad elu!

SA Tartu Kiirabi poolt algatatud aktsioonis SINU KÄED PÄÄSTAVAD ELU! toimusid 16.oktoobril 2014.a. Kesk- ja Lõuna-Eestis elanikkonnale praktilised elustamisharjutused.

Loe edasi / 20.Oktoober 2014 /
keskmine joon

Punase Risti vabatahtlik: humanitaartöötajad on konfliktipiirkondades kerge saak

Viimase 20 aasta jooksul on maailm muutunud oluliselt julmemaks ning relvakonflikti piirkondades võidakse tänapäeval vaesuse, korruptsiooni või sõjapealike ahnuse tõttu abikonvoisid rünnata, saatvat personali pantvangi võtta või isegi tappa, tõdeb Punase Risti vabatahtlikuna näiteks Tšetšeeni põgenikele, aga ka Poolas uputuse ja Gruusias põua ajal abivajajatele humanitaarabi kohale toimetanud Kalev Vilgats.

Loe edasi ERR'i kodulehelt

Loe edasi / 1. September 2014 /
keskmine joon

150 aastat esimesest Genfi konventsioonist

22. augustil täitus 150 aastat esimesest Genfi konventsioonist.

Vaata videot SIIT

Loe edasi / 22. August 2014 /
keskmine joon

Esmaabi teenuse osutamisest Erna matkal

8.-10.08.2014.a. osutasid EPR Järvamaa Seltsi ja EPR Tartumaa Seltsi vabatahtlikud Raido Kimmel, Rauno Aun ja Rauno Külavee Paunküla veehoidla lähistel Eesti Skautide Ühingu poolt korraldatud Erna matkal esmaabi teenust.

Loe edasi / 20. August 2014 /
keskmine joon

Segadusest humanitaarabiga. Riina Kabi intervjuu Vikeraadios

Kuula SIIT

Loe edasi / 15. August 2014 /
keskmine joon

59. Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Noorte Sõpruslaager Austrias

7. - 21. juuli 2014 toimus Austria väikelinnas Langenloisis 59. Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Noorte Sõpruslaager (59th International Study and Friendship Camp 2014), kuhu oli 24 riigist kokku tulnud üle 50 noore (vanuses 16-23 a). Sel aastal esindasid Eestit Tiina Lõhmus Läänemaalt ja Stanislav Matijevski Ida-Virumaalt.

Loe edasi / 14. August 2014 /
keskmine joon

EPR vabatahtlik Jordaanias

Alates 01.juunist 2014.a. viibib Jordaanias välismissioonil rahvusvahelise meeskonna koosseisus EPR vabatahtlik Ain Siimon. Missiooni kestel, mis kestab kuni 09.juulini 2014.a., on A.Siimon tegev medtehnikuna Punase Risti välihaigla juures.

Loe edasi / 19. Juuni 2014 /
keskmine joon

8. mai - Punase Risti päev

My Red Cross story/My Red Crescent story – Minu Punase risti lugu/Minu Punase Poolkuu lugu

Loe edasi / 8. Mai 2014 /
keskmine joon

TEADAANNE

07.-12.04.2014.a. viivad EPR esmaabi õpetajad Ellen Sternhof ja Irina Soldatova Moldova PR Rahvuslikus Seltsis läbi 42h esmaabi õpetajate koolituse, mis tagab Seltsi jätkusuutliku arengu elanikkonna õpetamisel nende oskuslikuks käitumiseks võimalikes kriisisituatsioonides.Samuti on Moldova PR eesmärk on oma võimekuse arendamine vabatahtlike punaristlaste ettevalmistamise näol, et olla abistavaks jõuks oma riiklikele struktuuridele.

2010.a. viis EPR arenguabi raames koostöös EV Välisministeeriumiga läbi Ukraina PR, Valgevene PR ja Moldova PR läbi esmase koolitustsükli kokku 47 ea õpetajale.

Moldova PR Moldova PR Moldova PR Moldova PR Moldova PR Moldova PR Moldova PR Moldova PR
Loe edasi / 4. Aprill 2014 /
keskmine joon

Tänukiri Jaapani Punaselt Ristilt

Jaapani tänukiri

Loe edasi / 12. November 2013 /
keskmine joon

Töötamise võimalustest välismaal

www.icrc.org

Kontakttelefonid eestis 641 1125; 641 1643.

Loe edasi / 15. September 2013 /
keskmine joon
keskmine joon

Eesti Punase Risti vabatahtlik Jordaanias

20.08.2013.a. lendasid Soome PR vastava ettevalmistuse saanud vabatahtlikud humanitaarmissiooni raames Jordaanisasse.
Missioonis osaleb Soome PR meeskonna koosseisus Eesti PR vabatahtlik Ain Siimon, kes viibib kohapeal 4 nädalat.

Loe edasi / 30. August 2013 /
keskmine joon

150 aastat humanitaarset tegevust

Peale Solferino lahingut 1859.aastal avaldas nähtust oma memuaarid Sveitsi ärimees Henri Dunant, millel oli vapustav mõju tolleagsele ühiskonnale. 1863.a. kohtusid Sveitsis mõjukad ühiskonnategelased 16-st Euroopa riigist, kes võtsid vastu otsuse panna kirja põhimõtted lahinguväljal haavata saanud sõjameeste abistamiseks. Need põhimõtted said 1864.a. vormistatud Genfi I Konventsiooniks. Seega möödub tänavu 150 aastat Punase Risti humanitaartegevuse algusest.

Eesti Punane Rist sai alguse 1919.veebruaris ja järgib oma igapäevases tegevuses Punase Risti Liikumise põhiprintsiipe.

Loe edasi / 9. Juuli 2013 /
keskmine joon

2013 aasta sekkumisvarude kogused maakonniti

2013. aastal jagatakse üle-Eestiliselt EPR võrgustiku kaudu preventiivtöö raames EL toiduabi ühiskonna enimhaavatavatele elanikkonnaliikmetele.

Loe edasi / 8. Juuli 2013 /
keskmine joon
 
Eesti Punase Risti seisukoht Harku väljasaatmiskeskuses viibijate pöördumisele

EPRi soovitused Harku väljasaatmiskeskusele.

1. Väljasaatmiskeskuse vastutavad töötajad peaksid väljasaadetavatele regulaarselt selgitama keskuses läbiviidavate läbiotsimisprotseduuride olemust.

Loe edasi / 17. aprill 2013 /
keskmine joon

Eesti Punase Risti kogumiskontod

Vabatahtlikke annetusi on võimalik teha Eesti Punase Risti kogumiskontodele

  • Swedbank EE742200001180001436
  • SEB EE501010220039608010
  • LHV EE607700771001235446

Annetuste kogumisest EPRis

  1. Kui Eesti Punane Rist (EPR) kogub annetusi, siis antakse avalikkusele üheselt ja selgelt teada, mis on kogumise eesmärk. Rahuajal on selleks tavaliselt kindla sihtrühma toetamine (näit. Haapsalu lastekodu põlengu ohvrite abistamine).
Loe edasi / 11. Aprill 2013 /
keskmine joon

USA's matkeõppega tutvumas

Erakorralise meditsiini osakonna töötajad dr. Kuido Nõmm ja arst-õppejõud Ahti Varblane käisid 2012.a. lõpus USA erinevates ülikooli- ja sõjaväehaiglates tutvumas kaasaegse matkeõppe võimalustega.

Loe edasi / 15. Veebruar 2013 /
keskmine joon

"Euroopa silmitsi vaesuse ja näljaga" Kalev Vilgats

17.01.2013. a. Pärnu Postimehes refereerib Kalev Vilgats Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC) seisukohti vaesusest ja selle võimalikest tagajärgedest Euroopast.

Loe edasi / 17. jaanuar 2013 /
keskmine joon

Integratsioonilaager Valgamaal 2012

Eesti Punase Risti Valgamaa Seltsi ja Läti Punase Risti Valka Komitee ühisest projektist "Piirideta integratsioon" kirjutati ka Rahvusvahelise Punase Risti kodulehele artikkel.

Loe siit: The Estonian Red Cross: Promoting integration and mutual understanding between communities.

Loe edasi / 10. September 2012 /
keskmine joon

Võru maavanema Andres Kõivu artikkel Võrumaa Teatajas

8. Mai Võrumaa Teatajas ilmus artikkel Võru maavanema Andres Kõivu poolt "Tulevikutegijate heaks".

Loe edasi / 9. Mai 2012 /
keskmine joon

EPR esmaabikoolituse põhikiri

Eesti Punase Risti esmaabikoolituse põhikirja saate lugeda ja allalaadida siit.

Loe edasi / 11. Aprill 2012 /
keskmine joon

EPR põhikiri / EPR strateegiline tööplaan

Eesti Punase Risti põhikirja saate lugeda ja allalaadida siit.

EPR strateegilist tööplaani 2011-2015 saate lugeda siit.

Loe edasi / 15. Detsember 2011 /
keskmine joon

Rahvusvahelise Punase Risti Föderatsiooni peaassamblee ja Rahvusvahelise Punase Risti Komitee 31.konverents Genfis 23.11-01.12.2011.a.

Kongress esitas aruandeperioodi ettekande. Peatähelepanu oli maailma suurõnnetuste operatsioonide läbiviimise ja tsiviilisikute kannatuste leevendamisel. Peaassamblee kinnitas jätkuvalt vajadust riskidega toimetulekuks tuumaohu, loodukatastroofide, pandeemilise gripi ohu korral. Rahvuslike Seltside tegevuse osakaal nendes valdkondades vääris äramärkimist maades, kus need probleemid on eriti akuutsed.

Jätkuv on humanitaardiplomaatia probleemistik enimhaavatava elanikkonna huvides käitumise osas. Ei piisa üksnes juhtimiskeskuse operatiivsest käitumisoskusest, oluline on riiklikul tasemel otsustajate suhtumine enim abivajajate olukorda (Haiiti, Tuneesia kogemus). RPR Föderatsioon teeb jätkuvait tööd humanitaardiplomaatia arendamise valdkonnas.

Loe edasi / 15. Detsember 2011 /
keskmine joon
Venemaa Punane Rist tänab

Venemaa Punane Rist tänab ja avaldab suurt lugupidamist nii punaristlastele ja kogu Eestimaa inimestele rahaliste vahendite kogumise eest 2010 aasta suviste metsatulekahjude tagajärjel kannatada saanud inimeste abistamise eesmärgil. Abi oli reaalselt vajalik ja oodatud.

Vastavalt Venemaa PR Presiidiumi poolt arutelu tulemusena vastuvõetud otsusele hangiti ja komplekteeriti EPR poolt kogutud vahendite eest toiduainete pakid ja hügieenivahendite komplektid. Tähelepanu all olid Volgogradi oblasti ja Altai krai elanikud. Hetkeks on abi osutatud 489 perekonnale (2700 isikut) Volgogradi oblastis ja 320 perele (1000 isikut) Altai krais.

Töö Eestimaa inimeste poolt annetatud vahenditega jätkub.

Siit linkide alt saad lugeda Venemaa PR aruannet meie metsatulekahjude tagajarjel kannatada saanud tsiviilelanikele korjanduse summade kasutamisest ja tänukirja.

Loe edasi  
keskmine joon
 
 
Parem
Järgmised koolitused
Tallinna Selts

Tallinna Selts

Esmaabi põhikoolitus.
Vene keeles. Koplekteeritud!

VAATA LÄHEMALT

 
Tallinna Selts

Tallinna Selts

Esmaabi täiendõppe koolitus.
Vene keeles. Koplekteeritud!

VAATA LÄHEMALT

 
Raplamaa Selts

Raplamaa Selts

Esmaabi täiendkoolitus.

VAATA LÄHEMALT

 
Tallinna Selts

Tallinna Selts

Esmaabi põhikoolitus. Koplekteeritud!

VAATA LÄHEMALT

 
Tallinna Selts

Tallinna Selts

Esmaabi täiendõppe koolitus.

VAATA LÄHEMALT

 
Tallinna Selts

Tallinna Selts

Esmaabi täiendõppe koolitus.

VAATA LÄHEMALT

 
Raplamaa Selts

Raplamaa Selts

Esmaabi täiendkoolitus.

VAATA LÄHEMALT

 
Pärnumaa Selts

Pärnumaa Selts

Esmaabi põhikoolitus.

VAATA LÄHEMALT

 
Tallinna Selts

Tallinna Selts

Esmaabi põhikoolitus.

VAATA LÄHEMALT

 
Tallinna Selts

Tallinna Selts

Esmaabiõpetajate täiendkoolitus.

VAATA LÄHEMALT

 
Pärnumaa Selts

Pärnumaa Selts

Esmaabi põhikoolitus.

VAATA LÄHEMALT

 
Tallinna Selts

Tallinna Selts

Esmaabi põhikoolitus.
Vene keeles.

VAATA LÄHEMALT

 
Tallinna Selts

Tallinna Selts

Esmaabi täiendõppe koolitus.
Vene keeles.

VAATA LÄHEMALT

 
Tallinna Selts

Tallinna Selts

Esmaabi täiendõppe koolitus.

VAATA LÄHEMALT

 
Raplamaa Selts

Raplamaa Selts

Esmaabi põhikoolitus.

VAATA LÄHEMALT

 
Pärnumaa Selts

Pärnumaa Selts

Esmaabi põhikoolitus.

VAATA LÄHEMALT

 
Tallinna Selts

Tallinna Selts

Esmaabiõpetajate täiendkoolitus.

VAATA LÄHEMALT

 
Tallinna Selts

Tallinna Selts

Uute esmaabiõpetajate koolitus.

VAATA LÄHEMALT

 
     
  KÕIK KOOLITUSED  
riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Facebook