Avaleht / In English
logo
   
 
 

EEPR Valgamaa Seltsi 2018.a. tegevuse seletuskiri

EPR liikmeid 617, neist noori 95. Liikmemaksu koguti 627,30 €, milline kasutatud EPR põhikirja alusel heategevuslikul eesmärgil töös riskirühmadega. 2018.a. PR liikmemaksude jääk kantakse üle järgmise aasta tegevustesse.

Loe tervet 2018 aasta aruannet siit - EPR Valgamaa Seltsi 2018.a. tegevuse seletuskiri (pdf)

Üles / 1. Aprill 2019 /
keskmine joon
Ülemaailmse esmaabipäeva tähistamine

Septembrikuul tähistatakse Ülemaailmset Esmaabipäeva. Meie Punase Risti vabatahtlikud korraldasid 8.septembril Valga linnas Pedeli jõe rannamaja ja supluskoha piirkonnas koolinoortele ohutus/ennetusalaste tegevustega õpitubasid. Tegevusi oli 7 (seitse): Päästeameti, Maanteeameti, Politsei, Kaitseliidu, Valga Avatud Noortekeskuse, Valga Spordi ja Punase Risti juhendamisel. Kokku tuli poolsada koolinoort Valga Gümnaasiumist, Valga PK, Valga Priimetsa, Hargla, Urvaste ja Tsirguliina Koolidest. Mõned lapsed olid ka väljastpoolt Valga maakonda. Ka EPR Valga EA rühma liikmed said sel korral läbida õpitubasid ning kogeda toredaid emotsioone, ennast proovile panna koos lastega. Töötubades õpiti praktilist uppuja elustamist mannekeenidel, tutvuti sõiduauto turvavarustusega ning määratleti jalakäia turvalisuse huvides auto pidurdusteekonda, käsitleti veeohutuse ja veest päästmise abivahendeid, saadi kogemusi jalgratturi - jalgratta – mopeedi sõbralikust turvalisest läbisaamisest liikluseeskirju jälgides, praktiseeriti esmaabi andjana sidumisvõtteid ja verejooksude peatamise oskusi, osaleti osavus- ja mõtlemismängudes ning läbiti takistustega spordiradasid. Õpitubade juhendamisega oli seotud 19 läbiviijat.

Toredat ja tegusat päeva soodustas imeilus päikseline ilm. Päeva motoks oli: TURVALINE KOOLIAASTA.

Pilte vaata SIIT

Üles / 17. September 2018 /
keskmine joon
Ülemaailmne esmaabipäev

Ülemaailmne esmaabipäev Valgas, Pedeli rannas, 8. september kell 11.00.

Esmaabipäev

Üles / 3. September 2018 /
keskmine joon
Sinu käed päästavad elu!

16 oktoober toimus elustamisõpetus „Sinu käed päästavad elu!“ Valga linna kauplustes Bauhof ja Konsum, AS Valga Haiglas ja Valga Põhikoolis. Koostöö: SA Tartu Kiirabi - Rain Suits, Leida Daum, Eesti Punane Rist Valgamaa Selts - Andres Reede, Tarmo Rosenberg, Klarika Raudheiding, Tiivi Rüütel, Kalev Härk , Merili Reede, Aina Pääro ja SA Valga Haigla - Marju Pihlak, Ingrid Ruus, Aasa Põder andis inimestele võimaluse panna käed külge, et mannekeenidel harjutada praktiliselt elustamist. Osavõtlikud olid nii kauplusi külastavad inimesed kui ka teenindajad, samas ka haiglasse asjatoimetustele tulnud linnakodanikud. Valga PK-s oli õppimise võimalus pedagoogidel ja 8.- 9.klasside õpilastel. Päev lõpuks olid omandanud praktilised elustamisoskused 130 huvilist.

Elustamisõpetus viidi läbi ka 19 oktoobril Tsirguliina Keskkooli 8. ja 9.klasside õpilastele ja õpetajatele. Teadmised omandasid 21 õpilast ja 4 pedagoogi.

Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu

Üles / 25. Oktoober 2017 /
keskmine joon
Doing local, changing global

02.-12. juulil kohtusid Lätis rahvusvahelise noortevahetuse “Doing local, changing global” raames 36 Punase Risti noort Lätist, Eestist, Portugalist, Hollandist, Saksamaalt ja Austriast. Noortevahetuse korraldas Läti Punane Rist Erasmus+: Youth in Action programmi raames ning toimumispaigaks oli “Purgaili” kompleks Smiltene lähedal.
Noortevahetuse põhieesmärgiks oli anda Punase Risti noortele võimalus vahetada kogemusi rahvusvahelisel tasemel, tõstes nende teadlikkust vabatahtlikust tööst.

Käsitleti vabatahtlikkust töötamisel:

 • vanuritega;
 • laste ja noortega;
 • laste ja noortega sotsiaalsetest riskigruppidest (k.a. vangistuses viibivad noored);
 • tervishoius ja esmaabiprogrammides;
 • pagulastega;
 • loomade ja keskkonnaprobleemidega.

Koos tutvuti erinevate vabatahtlike tegevuste, projektide ning vabatahtlikkusega kaasnevate murekohtadega erinevates Euroopa Liidu riikides. Diskussioone juhtisid vastava ala eksperdid. Iga teema lõppes külaskäiguga mõnda vastavasse asutusse, et uusi teadmisi praktiseerida. Külastati hooldekodu, noortekeskust, lastelaagreid jpm.
Õhtuti tutvustasid iga rahvusliku seltsi esindajad oma kodumaad - toitu, kirjandust, muusikat, tantse, kombeid jpm. Noortevahetuse tulemusena käivitati ühine sotsiaalmeediakampaania, millega tõsteti rahvusvahelisel noortepäeval, 12. augustil, teadlikkust noorte vabatahtlike olulisest rollist meie ühiskonnas.
Eestit esindasid noortevahetuses vabatahtlkud Tuuli Kalev ja Pille-Riin Pärn Tallinna Seltsist ning Kadri-Triin Kattai, Katrin Taits, Anni Maire Adson ja noortejuht Annika Aunapu Valgamaa Seltsist.

lati lati lati lati

Üles / 25. August 2017 /
keskmine joon

EEPR Valgamaa Seltsi 2016.a. tegevuse seletuskiri

EPR liikmeid 784, neist noori 105, täiskasvanuid 679. Liikmemaksu koguti 784 €, milline kasutatud PR põhikirja alusel heategevuslikul eesmärgil töös riskirühmadega. 2016.a. PR liikmemaksude jääk kantakse üle järgmise aasta tegevustesse.

Loe tervet 2016 aasta aruannet siit - EPR Valgamaa Seltsi 2016.a. tegevuse seletuskiri (pdf)

Üles / 17. Märts 2017 /
keskmine joon
Suur tunnustus - Aina Pääro

Valga maavalitsus ja Valgamaa tervisenõukogu tänasid tervisedenduse auhinnaga valdkonnas enim silmapaistnuid. Auhinnad antakse välja kolmes kategoorias: aasta tervisedendaja ehk Sädeinimene, aasta tervisedenduslik kogukond, aasta tervisedenduslik asutus/organisatsioon.

16. novembril 2016 valiti Terviseedenduse Sädeinimeseks Aina Pääro!

Tervisedenduse Sädeinimese auhinna saaja on oma paikkonnas märkimisväärselt panustanud tervisedenduslike tegevuste elluviimisesse ja edendamisse ning nende tegevuse järjepidevusesse. Samuti on ta algatanud innovaatilisi tervisedenduslikke tegevusi.

Suur tunnustus

Üles / 10. Märts 2017 /
keskmine joon
TURVALISUS – OHUTUS – ESMAABI – AKTIIVNE VABA AEG

Valgas tähistati Ülemaailmset Esmaabipäeva OHUTUSPÄEVA üritusena.

Päeva moto: TURVALISUS – OHUTUS – ESMAABI – AKTIIVNE VABA AEG

Üritus toimus 11 septembril Valga linnas Pedeli jõe virgestusalal. Ürituse keskpunktiks oli Pedeli rannamaja, kus Punase Risti embleemi kandva telgi all said kõik osavõtust soovijad end kirja panna. Ohutuspäev oli kavandatud Valga maakonna koolinoortele, registreerus 84 osalejat, mis omakorda jagunesid 15-ks grupiks.

Õpitubasid oli välja pandud 15, noortegrupid läbisid neid vastavalt registreerumisel saadud rotatsiooninumbrite järgi.

Ohutuspäev algas DEMO esinemistega: Valga päästemeeskond näitas uppumisohtu sattunud inimese päästmist Pedeli jõest; Punase Risti esmaabi õpetaja Katrin Karus jagas teadmisi, kuidas toimida, kui uppumisohus olnu vajab elupäästvat esmaabi kasutades elustamisvõtete osutamiseks mannekeen nukke.

Huvitavat tegevust pakkusid teemade järgi:

1. Päästeteenistus: veeohutus
2. Punane Rist: tunne EPR põhiprintsiipe ja esmaabi termineid
3. Maanteeamet: tee ennast nähtavaks
4. Maanteeamet: turvavarustus autos
5. Valgamaa tervisetuba: alkohol ja sellega kaasnev käitumine
6. Läti Valka Punane Rist: esmaabi vahendite oskuslik kasutamine, puzzle
7. SA Valga Sport: välitrenažööride kasutamisoskused
8. Punane Rist: jalgrattalt kukkunu abistamine (lahtine luumurd?)
9. Loodusturism : tõukerataste kasutamisoskused
10. Punane Rist: mürgistuste esmaabi
11. Keskkonnaamet: mürgised taimed meie looduses
12. Kaitseliit:esmaabi muutuvas maailmas
13. Valga Avatud Noortekeskus: meeskonnatöö ja mängud
14. Valgamaa Noorsootöökeskus TANKLA – uued ideed noortele
15. Politsei: Lase rong läbi!

Ohutuspäeva ellukutsusjaks oli Valgamaa Tervisenõukogu. Päeva korraldamise ja läbiviimise eest vastutas EPR Valgamaa Selts. Õpitubades töötas noortegruppidega kokku 33 esindajat. Lisaks 11 EPR Valga EA rühma liiget oli rakendatud ürituse kordaminekuks. Ürituse lõpus pakkus Kaitseliidu Valgamaa Malev osalejatele suppi.

Aina Pääro, sekretär

TURVALISUS – OHUTUS – ESMAABI – AKTIIVNE VABA AEG TURVALISUS – OHUTUS – ESMAABI – AKTIIVNE VABA AEG TURVALISUS – OHUTUS – ESMAABI – AKTIIVNE VABA AEG TURVALISUS – OHUTUS – ESMAABI – AKTIIVNE VABA AEG TURVALISUS – OHUTUS – ESMAABI – AKTIIVNE VABA AEG TURVALISUS – OHUTUS – ESMAABI – AKTIIVNE VABA AEG TURVALISUS – OHUTUS – ESMAABI – AKTIIVNE VABA AEG TURVALISUS – OHUTUS – ESMAABI – AKTIIVNE VABA AEG

Üles / 23.September 2016 /
keskmine joon
Ülemaailmne esmaabipäev

11.septembril 2016.a. viib EPR Valgamaa Selts ühisürituse raames läbi ülemaailmse esmaabipäeva tähistamise. Seltsi vabatahtlikud noored tutvustavad Punase Risti organisatsiooni, jagatakse infomaterjali. Seltsi esmaabi õpetajad viivad läbi uppuja elustamise õppuse. Külastajad saavad töötubades omandada esmaabi algteadmisi ja õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühma vabatahtlikud liikmed koos esmaabi õpetajatega viivad läbi praktilisi harjutusi.

Ülemaailmne esmaabipäev

Üles / 8.September 2016 /
keskmine joon

EPR Valgamaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne

EPR Valgamaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne (pdf)

Üles / 14. Märts 2016 /
keskmine joon
Jõuluaskeldused Taheva asenduskodus

Keerlevaid, langevaid helbeid on täis ja kaunis-valgeks on muutunud maa. Helgete, valgete mõtetega asusime meie, Valgamaa Punase Risti seltsi liikmed ja Valga Põhikooli Punase Risti huviringis osalejad, vaiksel laupäeva hommikul Taheva asenduskodu suunas teele.

Meid ootas tegevusterohke laupäev. Soovisime muuta lastekodulaste jõuluootust lühemaks ja mitmeküllasemaks. Lapsed sõbrunesid meiega kiiresti ja ka kõige aremad julgesid lõpuks oma tubadest uudistama tulla. Koos alustasime omanäoliste piparkookide küpsetamisega. Peagi oli kogu maja magusat – vürtsikat lõhna täis ja piparkoogid ootasid kaunistamist. Sel korral ei valminud meil lihtsalt värvilised maiustused, vaid värvikirevad, komme täis lumememm-piparkoogid. Rõõmu jagus nii valmistajatele kui maiustajatele.  Küpsetised valmis, asusime jõuluvana kujulisi rahakassasid värvima, iga laps jättis värvitud kassa oma tuppa kaunistuseks. Ka jõuluvanad ei saanud traditsiooniliselt punakuuelised, mõned olid kirjud kui vikerkaared. Elus peabki kõik värviline olema.

Koos korraldasime üksteisele jõulukontserdi – laulsime kauneid jõululaule. Õues panime ühiselt lumisele kuusele küünlad. Soovisime üksteisele heade salasoovide täitumist.

Sõbrategevuseks vajaliku  raha kogusime Valga Põhikooli jõululaadal loteriid müües.

Külaskäiguga jäid rahule nii esimest korda Tahevas olnud punaristlased kui asenduskodu kasvandikud ning lubasime oma uutele sõpradele kevadel uuesti külla sõita, et taas midagi huvitavat ette võtta.

Tiivi Rüütel / Ester Kukk / Annika Aunapu

Üles / 17. Detsember 2015 /
keskmine joon
AIDS – ennetatav haigus

Noorsoo kõikvõimalik teavitamine HIV ja teiste sugulisel teel levivate haiguste (STLH) leviku ennetamisel ja nende õpetamine on Valgamaa punaristlastel eriti päevakorras läheneva 01 detsembriga olnud. "Noortelt noortele" tegevustes on heaks koostööpartneriks meile Valgamaa Tervisenõukogu. Eesmärgiks on, et muudetaks oma suhtumist ja käitumist ning võetaks omaks ohutum elustiil. Enamus noortest on väga altid oma käitumist muutma, kui probleemi olemust selgitavad nende eakaaslased, kes on saanud vastava koolituse. Tähtis on ka, et teemat käsitletakse noortele omases keskkonnas kus nad end koduselt tunnevad.

Käesoleva aasta ülemaailmse AIDS`I päeva raames kajastasid Valga Põhikoolis Punase Risti huviringi lapsed teemat väga mitmekülgselt. Toimusid loengud VIII – IX klasside õpilastele; kanti rinnas punast solidaarsuslini; stendidel oli välja pandud ifomaterjale ja plakatid "Sa ei haigestu …"; kooli kodulehel ja Facebooki lehel oli HIV/AIDS teemaline artikkel. "Noortelt noortele" päeva juhendasid õpetajad Ester Kukk ja Tiivi Rüütel.

Tõrva Gümnaasiumi koolinoored süütasid 01 detsembril kooliõuel punastest küünaldest solidaarsuslindi. AIDS `I teemat käsitleti IX ja X klasside õpilastega. Teemat juhendas kooli meditsiiniõde Malle Lemmle.

Valga Priimetsa Koolis (vene õppekeel) käsitleti teemat 6-s klassikomplektis VII – IX klasside õpilastele. Loenguid viis läbi kooli meditsiiniõde Alona Drozdova.

Punase Risti vabatahtlikele noortele (18 õpilast) viis noortejuht Eneli Pääro läbi koolituse "Action with youth" HIV/AIDS ja STLH juhendi baasil. Need noored omavad oskusi teemat käsitleda eakaaslastega. Valga Gümnaasiumi X klasside õpilased said esmaabi koolitusel teadmisi teemadel: "Ohtlik – ohutu veri".

Kokku koolitati 253 koolinoort, "Noortelt noortele" programmi juhtis 24 vabatahtlikku.

Kokkuvõtte koostaja: Aina Pääro, sekretär

Korraline Üldkogu Korraline Üldkogu

Üles / 17. Detsember 2015 /
keskmine joon
 
Aprill – tervisekuu

Ülemaailmsel Tervisepäeval 7.aprillil 2015, mille märksõnaks oli "TOIDUOHUTUS", toimus Valga Gümnaasiumi aulas Valga maakonna gümnaasiumiastme noortele Valgamaa Tervisenõukogu poolt planeeritud õppepäev. Ürituse peakorraldajaks oli EPR Valgamaa Selts. Teemas "Toiduohutus" käsitlesid Annika Aunapu, Eneli Pääro ja Reio Raudheiding toiduohutuse viit võtit:

 1. Hoia puhtust
 2. Eralda valmistatud toit toorest
 3. Küpseta põhjalikult
 4. Säilita toitu ohutul temperatuuril
 5. Kasuta puhast vett ja värsket toitu

Praktiliselt tegid kõik osalejad Annika ja Eneli juhendamisel läbi õige kätepesu variandi. Reio juhendas noori viktoriini läbiviimisel (kahoot). Peale energiapausi jagunesid noored töötubadesse, mille juhendajateks olid oma ala spetsialistid vastavalt teemadele:

 • Kai Kuuspalu, Maanteeamet – eneriajoogid
 • Linda Oks, Thea Tekkel, Krista Mäestu, Valga Politsei – meelemürgid
 • Kaimo Vahtra, Jaanika Niklus, Kaitseliit – toit välitingimustes
 • Aet Arula, Arenguagentuur – kodanikuvastutus
 • Aasa Põder, Leili Saluveer , Tervisetuba – toidupüramiid ja õiged valikud
 • Kerdi Koonik, Aina Pääro, Punane Rist – võõrkeha hingamisteedes
 • Märt Treier, tele- ja raadioajakirjanik, koolitaja – noorte riskikäitumine (vestlusring, filmid)

Üritus läks korda tänu heale koostööle Valga Gümnaasiumiga. Tervisepäeva teemat käsitles põhjalikult 01.aprillil AS Valga Haigla kooliarst Aasa Põder raadios "RUUT" ja ajaleht "Valgamaalane". ETV õhtuses AK uudistes näidati klippe tervisepäeva töötubadest.

Valga lasteaed BURATINO vanemate rühmade lapsed külastasid meid 14.aprillil. Tutvuti Punase Risti tegemistega ja õpiti esmaabi. Töövihiku "Aita Jussi" ja Punase Risti embleemiga õhupalli sai iga laps endaga koju kaasa. Ära õpiti teemad NINAVEREJOOKS, kus näitlikult tehti esmaabi osutamine läbi Junior mannekeeni abiga. Teine teema oli PÕLETUS, räägiti erinevate küünalde ohutust kasutamisest ja esmaabi osutamisest, kui on siiski juhtunud õnnetus. Et teema jääks rohkem meelde, tehti kasvatajale käele ka I ja II astme põletuste simulatsioonid. Oli väga tore kohtumine.

Südamenädal "Sinu sammud loevad" raames kutsus Valgamaa Tervisenõukogu kõiki linnakodanikke 24.aprillil Pedeli jõe kergliiklusteedele liikuma oma tervise heaks. Tervisenõukogu liikmetena olid korraldajatena kohal EPR Valgamaa Seltsi Juhatuse liikmed Aina Pääro, Linda Oks ja Aasa Põder. Punase Risti vabatahtlikud kutsusti osa võtma redcross@valgamaa.ee listi kaudu, mille üleskutset järgisid nii Valga EA rühma liikmed kui ka PR noored.

Orienteerumismatk 24.aprillil, mille korraldajaks oli Valga Vene Gümnaasium, andis võimaluse kooli staadionil Punase Risti kahes kontrollpunktis õpilastel kätt proovida. I – IV klasside õpilased said "pead murda" esmaabi alaste liitsõnade kokkupanekul (eesti keeles) ning sõnade tähendusi lahti seletada; Punase Risti puzzlet kokku panna. V – IX klasside õpilastele oli uus kogemus praktiseerida rullikeeratud plastikkanderaamidel "vigastatud" sõbra asetamist kanderaamile ja ohutut transportimist. Kokku osales meie poolt läbiviidud punktides 277 õpilast ja õpetajat. Juhendajateks olid Valga EA rühma liikmed Janek Lilleleht, Thea Mölder ja sekretär Aina Pääro.

Aprill – tervisekuu Aprill – tervisekuu Aprill – tervisekuu Aprill – tervisekuu Aprill – tervisekuu Aprill – tervisekuu

Üles / 4. Mai 2015 /
keskmine joon
Korraline Üldkogu

13.veebruar 2015 toimus Valga Muuseumi galeriisaalis EPR Valgamaa Seltsi Üldkogu, millest võttis osa 45 delegaati. Üldkogu juhatas Lauri Drubinš, protokolli vormistas Ülla Visnapuu. Nelja aasta töötulemuste kohta esitasid põhjaliku ettekande juhatuse esimees Udo Reinsalu ja revisjoni komisjoni esinaine Anne Vaigre. Üldkogu valis 9-liikmelise juhatuse ja 3-liikmelise revisjoni komisjoni. EPR Kongressile valiti 5 delegaati.

Korraline Üldkogu Korraline Üldkogu Korraline Üldkogu Korraline Üldkogu Korraline Üldkogu Korraline Üldkogu Korraline Üldkogu

Üles / 27.Aprill 2015 /
keskmine joon

Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev, 17.01.2015.a.

17.01.2015.a.a. toimus Võrus õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev EPR Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa ja Paldiski kohalike seltside õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühmade vabatahtlikele. Esmaabi juhtinstruktor Ellen Sternhofi koolitusmaterjali põhjal töötas iga rühm välja oma õnnetust kajastava stsenaariumi. Assisteeris esmaabi õpetaja Karin Herman. Nii esmaabi kui ka psühho-sotsiaalset abi osutasid "kannatanutele" rühmade vabatahtlikud. Iga kaasuse läbimängimisele järgnes põhjalik analüüs.

Teemad.
Võrumaa rühm.
Kaubanduskeskuses toimus varing. Tekkinud on paanika. On vigastatuid, mõnel on kadunud pereliige. Õnnetuse toimumisest teatati 112 enne punaristlaste sündmuskohale jõudmist. Sündmuskohal juhatas rühmajuht kõik punaristlased abi osutamiseks kannatanute juurde. Iga kannatanu jaoks oli abistaja. Tuli osutada nii esmaabi kui ka abistada psühholoogiliselt. Kadunud pereliige leiti, otsija vajas stressijärgset psühholoogilist abi.

Valgamaa rühm. Detsembri lõpus sõitis Valga linnas Valga-Tartu raudteelt maha veerem, mille koosseisus oli ka 4 tsisterni kemikaalidega. Raudteetammi lähedal asuval jääväljal treenisid samal ajal koos treeneriga 24 last vanuses 10-14 aaastat. Info õnnetuse kohta levis kiiresti ja kohale saabusid mõned lapsevanemad ja uudishimulikud. Päästetöödejuht (vestiga identifitseeritav) kutsus välja PR vabatahtlikud ja andis instruktsioonid kohalolijatega suhtlemiseks ja nende kaardistamiseks. Rühmajuht (vestiga identifitseeritav) andis rühmaliikmetele korraldusi. Rühmajuht tegi tihedat koostööd päästetööde juhiga. Kohaletulnud lapsevanemad, kes jäid eralduslindi taha, vajasid PS abi, sest ei teadnud, mis lastega on juhtunud. 21 last jäi kadunuks, 3 tulid õnnetusest välja , EA vajasid 2 last.

Paldiski rühm, kes osales ka 22.11.2014.a. õppepäeval, töötas sel korral välja uue kaasuse. Tegevus toimub Väike-Pakri saare kaupluses. Poodi külastavad puhkajad. Üks kahtlaselt käituv isik ründab noaga poemüüjat. Arstabi saarel puudub. PR vabatahtlikud tulid appi. Rühmajuht (kandis vastavat vesti) andis korraldusi, et iga poes oleva inimese juurde läheks üks abistaja. Kõik punaristlased rääkisid kannatanutega vaikselt ja rahulikult. Kõikide õnnetusse sattunutega tegeleti, asjaosalised rahunesid. Punaristlased pöörasid tähelepanu ka kaupluses olnud tunnistajatele. Haavatule pöörati intensiivselt tähelepanu. Šokiseisundis pussitajat hoiti psühholoogiliste võtetega kinni, et politseile üle anda.
22.11.2014.a. Paldiski teema. Klassiruumis ründas õpilane õpetajat. Õpetaja kukkus põrandale, teised õpilased hakkasid abi osutama. Rünnaku teinud õpilane ja kaasõpilased oli šokis.

Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev

Üles / 22. Jaanuar 2015 /
keskmine joon
Noorte haridusprogrammi tegevuspakett "Kas Sa näed seda, mida mina näen?"

EPR Valgamaa Seltsis toimus 12.detsembril koolinoortele suunatud koolitus-õpitubade päev.
Eesmärk: Saada uusi koolitatud PR vabatahtlikke, kellega koostöös planeerida ja ellu viia Eesti Punase Risti Põhikirjalisi tegevusi. Valgamaa üldhariduskoolides: Otepää Gümnaasium, Tsirguliina Keskkool, Valga Gümnaasium, Valga Vene Gümnaasium ja Valga Põhikool alustasid uuel õppeaastal eelnevalt tööd Punase Risti huviringid.

Koolituspäevale kogunes 19 huvilist, vanus alates 14 aastat. Noorte haridusprogrammi tegevuspakett on laiahaardeline, vaadeldes maailmakäsitlust tervikuna, kus humanitaarne tegelikkus ja tegutsemine ning nende arendamine on eluliselt vajalik. Koolituse viis läbi Indrek Simisker EPR Keskbüroost. Teemade käsitlemine jätkub 2015 aastal.

Noortejuhi Meril Lillelehe ja sekretär Aina Pääro juhendamisel viidi läbi ka õpitoad kolmel teemal: noorte tervisekäitumine – AIDS`i päeva läbiviimine; ohutuse ja esmaabi teema "Põletused"; lastelaagri korraldamine.

Kas Sa näed seda mida mina näen Kas Sa näed seda mida mina näen Kas Sa näed seda mida mina näen Kas Sa näed seda mida mina näen Kas Sa näed seda mida mina näen

Üles / 17. Detsember 2014 /
keskmine joon
Seminar "Eesti Punane Rist – ülesehitus ja sümboolika"

EPR Valgamaa Selts korraldas 05.detsembril Otepääl, Tehvandi Spordikeskuses seminari PR aktiivile. Sekretär Aina Pääro, kellel täitus samal päeval 34 tööaasta, käsitles teemat "Eesti Punane Rist – ülesehitus ja sümboolika" PowerPointi esitluses. Teema valik oli seotud 2015 aastal eelseisvate kohalike seltside üldkogude ja Eesti Punase Risti Kongressi toimumisega. Seminari teiseks teemaks oli "Taaselustamine ja AED õpetus" mille praktilist osa juhendasid esmaabi õpetajad Katrin Karus, Piia Künnapuu ja Valli Ramm.

Seminar Seminar

Üles / 15. Detsember 2014 /
keskmine joon
Aidsipäev 2014

Loe Aidsipäeva tegemstest lähemalt SIIT.

Kokku osales koolitusel 87 õpilast, koolitajad Annika Aunapu ja Eneli Pääro.

Aidsipäev 2014 Aidsipäev 2014 Aidsipäev 2014 Aidsipäev 2014 Aidsipäev 2014 Aidsipäev 2014 Aidsipäev 2014 Aidsipäev 2014

Üles / 5. Detsember 2014 /
keskmine joon
Ühisõppus andis uusi kogemusi

23.oktoober viidi läbi Valga Haiglas kahe riigi, Eesti-Läti operatiivteenistuste koostööõppus. Legendi kohaselt matkiti kirurgiaosakonna kolmandal korrusel tulekahju. Õppuste eesmärk oli reaalse info saabumisel häirekeskusse hinnata ressursse ja kutsuda abi naabritelt Lätist.

Koostööpartnerina osalesid Valgamaa Punase Risti Seltsi EA rühma vabatahtlikud "kannatajate" rollis, samuti oli meie ülesandeks teha haigla personalile põletuste ning haavade simulatsioone. Punaristlased olid paigutatud kirurgiaosakonna palatitesse: operatsiooni ootel ja järel olevad "kannatanud" ning külastajad. Uus kogemus oli päästmine: saades pähe hapnikumaski, toimetati meid ükshaaval läbi vingu ja tiheda suitsu päästjate juhendamisel tulekahju piirkonnast välja. Lamajad "kannatanud" viidi päästjate poolt madratsitel lohistades treppidest alla kogumispunkti.

Osalemist analüüsides olime üksmeelel, et paanika ei sobi käitumiseks õnnetuse korral. Tuleb oodata vastava väljaõppe saanud isikuid ning teha igati koostööd oma elu ohtu seadmata. Kuigi oleme palju kordi osalenud õppustel ja viinud oma rühmale läbi erinevaid õppusi, oli siiski ka seekord natuke hirmu ja kartust "kannatanutena" naha vahel. Heameel on, et saime õppuse kordaminekuks abiks olla. Kui poleks "kannatanuid" poleks kellegi peal harjutada.

Õppusel osalenud: Svetlana Oper, Janek Lilleleht, Merike Naruski-Peterson, Thea Mölder, Aina Pääro.

Ühisõppus andis uusi kogemusi Ühisõppus andis uusi kogemusi

Fotod: ARVO MEEKS ajaleht "Valgamaalane".

Üles / 29. Oktoober 2014 /
keskmine joon
Sinu käed päästavad elu!

SA Tartu Kiirabi poolt 2013.a. algatatud aktsioonis "Sinu käed päästavad elu!" tegutsesid k.a. 16.oktoobril Otepääl ja Elvas ka EPR Valgamaa Seltsi vabatahtlikud Merike Naruski-Peterson, Marek Pihlak ja sekretär Aina Pääro.
Olime kohal elustamismannekeeniga ANNE Otepää Tervisekeskuses ja Konsumis. Temaatilistes T-särkides kiirabitöötajad ja Punase Risti vabatahtlikud suutsid kaasata paljusid linnakodanikke elustamistegevusse äkksurma korral.
Helistamine numbril 112 ja õige käitumine teadvusekaotuse puhul, võõrkeha hingamisteedes ja muud terviserikked said kõigile huvilistele selgeks. Erilist huvi tundsid esmaabi andmise kohta lastega juhtunud õnnetuste või haigestumiste korral noored pered, kes olid kohal lastega.
Otepääl saime juhendada 136-t huvilist.

Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu

Üles / 17. Oktoober 2014 /
keskmine joon
Valgas tähistatakse Euroopa esmaabipäeva

Septembri teisel pühapäeval on Euroopa esmaabi päev. Valgas tähistatakse seda päev varem Pedeli virgestusalal.

Eesti Punase Risti Valgamaa seltsi korraldatav esmaabipäev «Oskame olla» saab alguse kell 11 Pedeli rannamaja juures. Tegevus on suunatud eelkõige Valga koolide õpilastele ning kaasatud on koostööpartnerid, kes tegelevad ennetustöö ja noortega.
Seltsi sekretäri Aina Pääro sõnul jälgivad korraldajad, kuidas lapsed õnnetusse sattudes käituvad. «Vaatame, kuidas näeb välja abi kutsumine, toimetamine enda ja lähedastega. Kõikidel osalejatel tuleb liikuda mööda õpitubasid, kus matkitud erinevaid õnnetusi. Ülesanded on üles ehitatud selliselt, nagu need võivad ette tulla igapäevaelus. Kui lapsed midagi ei oska teha, neid juhendatakse,» lausus Pääro.
Ta lisas, et tegu pole karmi teadmiste kontrolliga. «Oluline on, et noored saaksid täpselt teada, milline nendes olukordades õige käitumine olla võiks – on see siis elustamine või telefoni teel abi kutsumine.»
Kokku saab oma oskusi proovile panna kümnes tegevuspunktis ning neid sisustavad koostööpartnerid – Kaitseliit, päästeamet, politsei- ja piirivalveamet, Eesti haigekassa, Valga avatud noortekeskus, maanteeamet ning loomulikult peakorraldajana Eesti Punase Risti Valgamaa Selts.
Päeva lõppedes pakub Kaitseliit osalejatele suppi ning ühiselt arutatakse veel ka õpitubade punktid läbi. «Tahame liita noori, kes linnas ringi liiguvad ja välja selgitada, milline on nende suhtumine teise inimese elu ja tervise heaks tehtavasse,» lisas Aina Pääro. «Valgas korraldasime taolise päeva umbes neli aastat tagasi, kuid tookord ei kaasanud koostööpartnereid, vaid tegime oma jõududega selle ära.»
Esmaabipäevale on oodatud umbes 80 osalejat – kümme kuueliikmelist võistkonda ning korraldajad. Pedeli virgestusala on valitud läbiviimiskohaks, et väljaspool kooli teadmisi edasi anda ja samas näidata suurepärast võimalust vaba aja veetmiseks.

Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev
Korraldajate sõnul ei ole esmaabipäeval oluline õpitubades osalejate teadmiste kontroll, vaid nende oskus erinevates olukordades toime tulla.
Foto: Arvo Meeks / Valgamaalane

Vaata ka galeriisid: Pildigalerii 1 / Pildigalerii 2 / Pildigalerii 3

Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev Euroopa Esmaabipäev

Üles / 1. Oktoober 2014 /
keskmine joon
Lastelaager "Tegus vaheaeg"

Ajavahemik 17.-18.03.2014.a.
Sihtgrupp: Valga linnast 26 last vanuses 9 – 11.aastat (vene- ja eestikeelsed).
Läbiviimise eest vastutajad: Aina Pääro, seltsi sekretär; Aasa Põder – juhatuse liige, kooliarst.
Läbiviimisse olid kaasatud: PR vabatahtlikud Natalja Voronina, Aivi Bõstrova; Valga EA rühma liikmed Thea Mölder, Janek Lilleleht - suhtlemine lastega, PR tutvustamine, esmaabi õpetamine, abistamine toitlustamisel, lisaabi käelise tegevuse korral, laste saatmine- turvamine ruumidest väljaspool.
Koostööpartnerid: Valga Linnavalitus, Päästeameti Valgamaa päästeosakond, Valga politseijaoskond.

Tegevuste kirjeldus: Kevadise koolivaheaja lastelaagri planeerimiseks tehti koostööd Valga Vene Gümnaasiumi, Valga Põhikooli ja Valga Jaanikese Kooli sotsiaalpedagoogidega – laste nimekirjade koostamine, koostöö lastevanematega programmi vahendamisel jms. Valga Linnavalitsus tasus laste lõunasöögi kahel laagripäeval (Domus Petri Kogu köök ja söögituba Lai 5A).
Kuna lapsed olid erinevatest koolidest ja eesti/vene keelse kodukeelega, toimus laagri alguses suur tutvumine ja keeleoskuste vahendamine. Abiks olid vene keele oskusega PR vabatahtlikud. Esimene laagripäeva sisustati Punase Risti teemadega: PR saamislugu, laualipu valmistamine, esmaabi töövihikute ja praktilise töötoana. Koostööpartner: Päästeameti Valgamaa ennetustöötaja Merle Liba viis lastele läbi huvitava koolituse koos praktilise "suitsusukeldumisega" teemal "Kas minu kodu on ohutu". Valga Muuseumis käidi juhendaja abiga läbi maakonna ajalugu/loodust käsitletav püsiekspositsiooni näitus. 2/3 lastest polnud eelnevalt muuseumis käinud. Kuna muuseum pakub kooliealistele lastele ka õpitubasid, osaleti käelise tegevuse arendamise eesmärgil ka õpitubades. Valmistatud tööd saadi kojuviimiseks kaasa. Punases Ristis valmistati papist kaunistatud kevadekuulutajad, toimus vestlusring vaba aja sisustamise, lemmikloomade ja sõprade teemadel.
Teine laagripäev algas kerge einega, seejärel mängiti lastele omaseid võistlusmänge. Jätkati esmaabi teemal, õpiti abistama teadvuseta kannatanut, saadi ülevaade eakaaslase elustamisest (näitlik õpetus Junior mannekeenil). Peale lõunasööki külastati Valga Politseijaoskonda, kus ennetustöö spetsialistid Linda Oks ja Thea Tekkel viisid lastele läbi koolituse käitumisest jalakäijana, jalgratturina ja raudtee ohutuse teemadel. Pedeli puhkealal korraldati lastele maastikumäng "Aita Jussi" kus saadi end praktiliselt proovile panna lihtsamates situatsioonides. Laagri lõppedes joonistasid lapsed plakati teemal "Turvaline vaheaeg". Laagris kehtestatud reegleid arvestati, töötati huviga kaasa, lapsed olid sõbralikud. Laager lõppes ühise kringlisöömisega.

Aina Pääro, EPR Valgamaa Seltsi sekretär 19.03.2014.a.

Tegus vaheaeg Tegus vaheaeg Tegus vaheaeg

Üles / 11. Aprill 2014 /
keskmine joon
Haridusmess "Vali nutikalt"

Valgamaa Punase Risti noored osalesid 27.veebruaril Valga Spordihallis noorte haridusmessil "Vali nutikalt!" eksponendiga "Me oleme siin, et aidata!"

Punase Risti embleemiga telk-varikatuse all toimetasid vabatahtlikud ja esmaabi õpetaja. Sõnum messi külastajatele oli kahe teemaline:

 1. Propageerida ja suunata noori esmaabi õppimise juurde. Atraktiivsetes simulatsioon ülesannetes võis iga messikülastaja saada kogemusi haavade sidumise ja traumade puhul esmaabi osutamisega. Õpituba viisid läbi Valga Gümnaasiumi Punase Risti noored vabatahtlikud Kerdi Koonik ja Merike Kurvits EPR esmaabi õpetaja Anneli Raidsalu juhendamisel.
 2. Vabatahtliku tegevuse võimalused Eesti Punane Ristis. Eesmärk oli kaasata noorterühma uusi vabatahtlikke. Messikülastajatega suhtles Tsirguliina Keskkoolist Aivi Bõstrova, kes ise tegutsenud aktiivselt juba viis aastat. Uusi vabatahtlikke värvati 14, koolitus-infopäev toimub aprillis.

Haridusmess Haridusmess Haridusmess

Üles / 10. Märts 2014 /
keskmine joon
Eesti Punane Rist 95

"Punane Rist läbi aegade"

Eesti Punase Risti 95.aastapäeva tähistati Valgamaa Seltsi poolt tagasivaatega ajalukku. Valga Muuseumis oli avatud 17.-28.veebruar PR vabatahtlike poolt koostatud näitus "Punane Rist läbi aegade". Ajalugu oli eksponeeritud kahes ajajärgus.

1. Aastad 1859 – 1991 kajastasid

 • Jean Henry Dunant`i elulugu ja Solferino lahingut, Rahvusvahelise Punase Risti Liikumise ja Rahvusvahelise Humanitaarõiguse arengut;
 • Venemaa Punase Risti tegevust Eesti- ja Liivimaal enne omariiklust ja iseseisvust;
 • "Ühistööst" Eesti Punase Ristini, Hans Leesment`i juhtimisel Eesti Punase Risti tegevusi Vabadussõjas ja rahu ajal;
EPR95
 • Punane Rist NSVL ja Saksa okupatsiooni ajal;
 • ENSV Punase Risti Seltsi Keskkomitee tööülesanded Näituse koostamisel kasutati arhiivi ja muuseumide materjale, raamatut "Eesti Punane Rist 90".

2. Eesti Punase Risti tegevus taasennistatud Eesti Vabariigis tänapäeval

 • Punase Risti tegevusi ja projekte eksponeeriti teemaliste T-särkide ja neile lisatud infokirjade näitusena
 • Väljapanekud trükitud õppematerjalide, buklettide, voldikutega
 • Esitleti EPR Valgamaa Seltsile omistatud tänukirju ja aurahasid

28.veebruaril kogunes Valga Muuseumisse pidulikule aktusele 50 PR vabatahtlikku ja koostööpartnerit. Ühiselt käidi läbi rännak ajalukku "Punane Rist läbi aegade" Valga Põhikooli ajalooõpetaja, PR vabatahtliku Ester Kukk `e ja sekretär Aina Pääro juhtimisel. Punase Risti vabatahtlikud tutvustasid oma projekte väljapandud T-särkide põhjal. Kohalik Selts andis üle tänukirjad tublidele koostööpartneritele: Valga Politseijaoskond, Päästekeskuse Valgamaa piirkond, Maanteeameti Liikluskasvatuse talitus, MTÜ Noorsootöökeskus TANKLA, Valgamaa Ohvriabikeskus, Valgamaa Tervisetuba, SA Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon, RIMI Valga Supermarket, SA Taheva Sanatoorium, Valga Vene Gümnaasium. Juhatuse poolt tänati perekondi : Aunapu, Raudheiding, Lilleleht, Kukk, Pääro, Pihlak - kus enamus pereliikmetest on panustanud vabatahtlikkusele Punase Risti põhikirjalises töös. Tänukirja pälvisid personaalselt Silvar Juht, Kadri-Triin Kattai, Aivi Bõstrova.

Eesti Punase Risti tänukirja said EPR Valgamaa Seltsi Juhatuse esimees Udo Reinsalu ning liikmed Tarmo Rosenberg ja dr. Ardo Valgepea. Eesti Punase Risti Aumärgi pälvis kooliarst ja juhatuse liige aastast 1991 dr. Aasa Põder.

Ürituse läbiviimisest valmis videofilm PR vabatahtlike Rain ja Annika Aunapu teostusel.

EPR 95 EPR 95 EPR 95 EPR 95 EPR 95 EPR 95 EPR 95 EPR 95 EPR 95 EPR 95 EPR 95

Üles / 10.Märts 2014 /
keskmine joon
Noortelt noortele

EPR Valgamaa Seltsi noortetöös oli 2013.a. viimases kvartalis esikohal noortelt noortele koolitused - õpitoad teemal "HIV / AIDS ja teised sugulisel teel levivad haigused".
Noortetööd juhivad Eesti Maaülikooli tudeng Annika Aunapu ja Tartu Herbert Masingu Kooli pedagoog Eneli Pääro. Noortelt noortele koolitused/õpitoad viiakse läbi teemakoolitused läbinud aktiivsemate koolinoorte poolt koolides ja noorteüritustel. Koolitused on ülesehituselt suunatud interaktiivsusele ja huvi tekitamisele, kõik saavad aruteludes ja rollimängudes osaleda. Arutelude käigus selgub, mida noored teavad erinevatest suguhaigustest, vastassugupoolest, seksist, kondoomi kasutamisest jne. Noortelt noortele koolituse aluseks on "Action with youth" HIV/AIDS ja STLH koolitusjuhend-teatmik noortele. Koolitusi toetab Valga Maavalitsuse Tervisetuba infomaterjalide ja koolitustarvikega.
Läbiviijad Punase Risti vabatahtlikud: Kerdi Koonik, Reio Raudheiding, Aivi Bõstrova, Kadri-Triin Kattai, Kadri Talvik, Annika Aunapu.
Koolitus – õpitoad toimusid okt.-dets. 2013.a. Valgas noorte konverentsil, Valga Vene Gümnaasiumis, Valga Jaanikese Koolis, Valgamaa Kutseõppekeskuses, Tsirguliina Keskkoolis, Valga Põhikoolis ja Punase Risti Seltsis. Kokku osales nimetatud koolitustel 259 õpilast vanuses 13 kuni 19 aastat.

Teine noortetöö osa on suunatud sõbrategevusele koostöö Taheva ja Valga lastekodudega. Sõbrategevuse eesmärk on pakkuda noorte poolt läbi ühistegevuse lastekodu lastele vaba aja veetmise võimalust ja õpitubasid. 2013.a. veebr. sõbrapäeval külastasid Punase Risti noored Taheva lastekodu. Valga lastekodu Kurepesa lastega tehti eelnevalt tutvust lihavõtte pühal. Mardipäeval olid Kurepesa lapsed külas Punases Ristis. Käesoleva aasta jaanuaris oli toredaid ühistegemisi jällegi Kurepesas. Aktiivsemad vabatahtlikud sõbrategevuses on Kadri-Triin Kattai, Aivi Bõstrova, Kersti Vainonen, Merike Kurvits, Reio Raudheiding, Dmitri Špak ja noortejuhid Annika Aunapu, Eneli Pääro.

Noortelt noortele Noortelt noortele Noortelt noortele Noortelt noortele Noortelt noortele Noortelt noortele Noortelt noortele Noortelt noortele Noortelt noortele Noortelt noortele Noortelt noortele

Üles / 13. Jaanuar 2014 /
keskmine joon
Euroopa esmaabi päev

Septembrikuu teisel pühapäeval tähistatakse rahvusvaheliselt Euroopa esmaabi päeva. Eesti Punase Risti üks tähtsamaim põhikirjaline tegevus ongi seotud esmaabi õpetamisega vabatahtlikele, kursuste korraldamisega kogu elanikkonnale.

Euroopa esmaabi päeva raames viidi läbi 21.septembril Otepää vallas MTÜ Kappermäe Seltsimaja baasil Valga esmaabi rühma koolitatud vabatahtlikele sügisene õppepäev. Soov kokku käia, õpitut korrata ja uut juurde õppida on kõigil huvitav. Meil on sõbralik ja hästi kokkuhoidev rühm, märksõnaks empaatia, tolerantsus ja kaastunne. Päeva edukaks läbiviimiseks olid Otepää valla kohalikest küladest tulnud meile appi lapsed, kes mängisid õnnetusi matkivates situatsioonides "vigastada saanuid" . Lapsed said õppida esmaabi ning kaasatud meeskonnatöösse. Õnnetusjuhtumeid mängiti maha grillikojas, õunaaias, metsas, lõkkeplatsil ja heinaküünis. Kõik reaalses elus juhtuda võivad sündmused kui eelnevalt ei õpetata lastele eneseohutust nii kodustes toimingutes kui ka vaba aja veetmisel.

Õppepäeval tehti ka kokkuvõte käesoleva aasta tähtsamatest tegevustest. Õpitud esmaabi oskusi praktiseeriti:

 • Kelgukoeraspordi Liidu korraldatud võistlustel jaanuaris;
 • Meistrivõistluste etapil mootorrataste mäkketõusus mais;
 • Meistrivõistlustel Offroad Racing ùs "Klaperjaht" etapil mais ja augustis;
 • Rahvusvahelisel Valga Militaarajaloo Festivalil augustis.

Augustis osalesid Valga EA rühmast Tarmo Rosenberg ja Svetlana Oper Leedu Punase Risti poolt korraldatud 24-tunnisel ühisõppusel Vilniuses. Koostöösse olid kaasatud veel Läti ja Valgevene rühmad, käsitleti lennuõnnetuses vigasaanutele esmaabi andmist, kadumaläinute otsimist, staabi ja rühmadevahelist koostööd riiklike struktuuridega. Uueks teemaks oli tänavu kõikidel Eesti Punase Risti maakondlikel rühmadel tutvumine ohvriabi töötajatega. Saime ülevaate Valgamaa ohvriabi töötaja Laida Avtomonovi tegemistes ning toimus arutelu võimalikest koostöövormidest. Sealt arenes edasi osalemine MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi korraldatud koolituspäeval. Tänavu alanud koostööprojekt Norra Punase Ristiga käsitleb laialdasemat psühholoogilist esmaabi tragöödiate tagajärjel toetust vajavatele lähisugulastele.

Euroopa esmaabi päevaga tähistamisega tähtsustasime eneseohutuse ja esmase abi vajadust kõikides eluvaldkondades juhtuvate õnnetuste korral.

Aina Pääro, sekretär
Eesti Punane Rist valgamaa Selts

Euroopa esmaabi päev Euroopa esmaabi päev Euroopa esmaabi päev Euroopa esmaabi päev Euroopa esmaabi päev Euroopa esmaabi päev Euroopa esmaabi päev Euroopa esmaabi päev Euroopa esmaabi päev Euroopa esmaabi päev Euroopa esmaabi päev Euroopa esmaabi päev Euroopa esmaabi päev Euroopa esmaabi päev Euroopa esmaabi päev Euroopa esmaabi päev Euroopa esmaabi päev Euroopa esmaabi päev

Rohkem pilte aadressil https://www.dropbox.com/sh/k6yupz6rdz4zsnm/f6e4L31wgV

Üles / 26. September 2013 /
keskmine joon

Kahe riigi Punase Risti vabatahtlikud sotsiaalprojektis

15.-22.juuli toimus humanitaartegevuse raames Valgamaal, Taheva vallas kahe riigi Punase Risti vabatahtlike kontaktlaager. Noorterühmad Saksamaa Liitvabariigi Schleswig-Holsteini Liidumaalt ja Eesti Punase Risti kohalikest seltsidest baseerusid Hargla Koolis. Programmi peaeesmärk oli SA Taheva Sanatooriumi vanurite hooldekodu puhkeala laiendamine. 44-liikmeline meeskond jagunes gruppideks: küttepuude saagimine, lõhkumise ja riita ladumine; pargialuse ja lillepeenarde korrastamine; muruniidukiga niitmine, trimmerdamine. Suurima ühistööna ehitati 18 m2 suurune katusega varjualune (laube) koos laudade ja pinkidega. Ehitust juhtis Olepal OÜ juhataja Jürgen Roop. Noorte tööks oli puitmaterjalide lihvimine, immutamine ja värvimine, hoone karkassi, katuse ja põranda paikapanek. Puhkeala territoorium korrastati, vanade kiikude alused kaevati üles ning asendati maakividega ümbritsetud lillepeenardega. Lisaks ehitati ja täideti mullaga L-kujuline püsikute haljastuskast ning istutati ilupõõsaid, lilli. Laagripäevade lõpus anti noorte heategevustöö üle Eesti Punase Risti peasekretäri Riina Kabi ja Sleswig-Holsteini Punase Risti presidendi Henning Krameri poolt. Vastuvõtjaks SA Taheva Sanatooriumi juhataja Janika Ploom ning Taheva vallavanem Monika Rogenbaum.

Noortelaagris osalejatele viis pr.Schumacher Saksa Punasest Ristist läbi loengu ja arutelu teemal "Dementsus". Planeeritud oli veel MTÜ Paju Pansionaadid psüühilise erivajadusega elanike puhkepargi korrastamine, mis jäi vihmase ilma tõttu ära. Pansionaadi tegevusjuhendaja Triin Radsin tutvustas klientide erihoolekande teenuseid ja vaba aja veetmise võimalusi. Saadi osa ka väikesest kontserdist.

Silmaringi avardamiseks külastati Pokumaad, matkati Karula Rahvuspargi radadel, saadi osa Suure Munamäe torni sünnipäevast, sõideti kanuudega Mustajõel. Kogu vabatahtlike grupp võttis aktiivselt osa 20.juulil Sooblase küla päevast, kus võisteldi triatlonis, ülevõlli kiikumises, rahvuslikest mängudest ja kuulati perekond Koorts`i kontserti. Külapäevadel oli püstitatud ka Punase Risti telk noortele suunatud infoga.

Valga Maavalitsuse noorsootöö spetsialist Jelena Kalames tutvustas saksa-eesti noortele Valgamaa noorte tegemisi, vaba aja veetise võimalusi, avatud noortekeskuste tegevust. Külastati ka Läti Valka Punast Risti, kus piiriülest koostööst punaristlaste vahel tutvustas esindajana Galina Sokolova.

Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager

Üles / 27. Juuli 2013 /
keskmine joon
Punase Risti psühhosotsiaalne esmaabi

28.aprillil viidi läbi Eesti Punase Risti Valga EA rühma vabatahtlikele koolitus teemal "Psühhosotsiaalne esmaabi".

Nimetatud algkursuse projektijuhiks on Merete Mihle Norra Punasest Ristist. Koolitust viisid läbi Jana Ots ja Indrek Simisker. Punase Risti psühhosotsiaalse esmaabi neli põhimõtet: OLGE kohal, KUULAKE tähelepanelikult, AKTSEPTEERIGE erinevaid reaktsioone, PAKKUGE hoolt ja praktilist abi, sai Valga EA rühmaliikmete poolt nii teoreetilise kui praktilise tööga läbi katsetatud.

psühhosotsiaalne psühhosotsiaalne psühhosotsiaalne psühhosotsiaalne psühhosotsiaalne psühhosotsiaalne psühhosotsiaalne psühhosotsiaalne

Üles / 29. Aprill 2013 /
keskmine joon
Valgamaa koolinoorte terviseteabepäev

05.aprillil kogunesid Valga Vene Gümnaasiumi aulasse Valgamaa üldhariduskoolide XI klasside õpilased tähistamaks ülemaailmset tervisepäeva, mille deviisiks oli tänavu "kõrgvererõhktõbi". Võõrustaja kooli õpilased tervitasid osalejaid toreda kontserdiga. Valga Haigla südamearst dr. Merike Salumäe esines loenguga, mille teemaks noorte tervis ja kõrgvererõhu oht. Valgamaa Punase Risti noorte poolt orraldati õpituba teemal.

" HIV/AIDS ja teised sugulisel teel levivad haigused". Valga maakonna tervisetuba juhiti teemal "Alkohol ja müüdid". Õpitoad olid ette valmistanud veel Lõuna prefektuuri Valga politsei, Lõuna päästekeskuse Valga osakond, Maanteeameti Lõuna regiooni liikluskasvatuse osakond, Valgamaa Noorte Nõustamiskeskus. Üks päeva teema ja tutvustav õpituba koos lõunasöögiga oli osalejatele valmistatud OÜ ReMa Köögi poolt, milline on pälvinud mitu aastat järjest parima koolisöökla nimetuse. Ürituse korraldajateks olid EPR Valgamaa Selts ja Valgamaa Tervisenõukogu, terviseteabepäeval osales 74 huvilist.

terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev terviseteabepäev

Üles / 29. Aprill 2013 /
keskmine joon
Aastapäev

28.02.2002.a. loodud Valga EA rühmal täitub täna, 28.veebruar, 11 tegusat aastat.

Selle aja jooksul on rühmas osalenud kokku 53 vabatahtlikku. Meie rühma raudvaraks on: Anne Vaigre, Merike Naruski-Peterson, Ella Koppel, Kaja Tättar ja Hele Heletäht.

Sel tähtsal päeval saadame kõikidele endistele ja hetkel tegutsevatele vabatahtlikele palju tervisi ja edu. Meie ühised tegevused Punase Risti liikumise põhiprintsiipe järgides on jäädvustanud ajalukku.

AITÄH!

Udo Reinsalu, juhatuse esimees
Tarmo Rosenberg, rühmajuht
Aina Pääro, sekretär

liitu liitu liitu liitu liitu

Üles / 28. Veebruar 2013 /
keskmine joon

Liitu Valga EA rühmaga

Valga EA rühm (õnnetuseks valmisoleku ehk DP rühm) loodi 28.02.2002.a. avalikult kuulutatud kokkutulnud erinevatest vabatahtlikest.

Tänaseks kümme aastat edukalt tegutsenud rühmaliikmed on läbinud esmaabi, psühholoogilise esmaabi, ja esmahoolduse kursused, loengud Rahvusvahelise Humanitaarõiguse teemadel. Osalenud koostööõppustel Läti, Leedu ja Soome rahvuslike seltsidega, Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti poolt korraldatud ühisõppustel. Teadmisi ja oskusi rakendatakse spordi- ja vaba aja rahvaüritustel esmaabi valveteenustel. Rühm tugineb Eesti Punase Risti põhikirja artikkel 5-le, juhindub rühma statuudist , omab Punase Risti embleemiga riietust ja vastavat varustust.

Üleskutse!

 • Kui Sul on vanust vähemalt 21 eluaastat
 • Kui Sul on palju vaba aega
 • Kui Sa oled huvitatud enda harimisest
 • Kui Sa oled valmis andma oma teadmisi ja oskusi

Siis oled oodatud Valga EA rühma, saades osa

 • Tegusate ja toredate vabatahtlike koostööst
 • Huvitavatest ja harivatest koolitustest
 • Ennast proovile panna ja inimesi aidata

Valga EA rühma viimase koolituspäeva pilte vaata
http://tarmo.sasslantis.ee/punanerist/2012_1310_dp_ryhm/index.html

liitu liitu liitu liitu

Üles / 20. November 2012 /
keskmine joon

Tänukirjad Valgamaa Seltsile

Lõuna Prefektuuri Valga politseijaoskonna tänuplaat "Tubli koostööpartner 2012" Eesti Punane Rist Valgamaa Selts.

Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri "Tänukiri suurepärase koostöö eest sekretär Aina Päärole".

Tänuavaldused andis üle Valga politseijaoskonna juht politseimajor Tõnu Kürsa Eesti Politsei 94. aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel Valgas.

t2nu t2nu

Üles / 20. November 2012 /
keskmine joon

Eesti Punase Risti Valgamaa Seltsi ja Läti Punase Risti Valka Komitee ühine projekt "Piirideta integratsioon"

Projekti eesmärgiks oli koolitada Eesti ja Läti PR vabatahtlikke, kes leiavad rakendust kohalikes seltsides organisatsiooni põhikirjaliste tegevuste elluviimiseks ning areneks piiriülene koostöö.

Projekt teostus integratsioonilaagri „7 põhiprintsiipi“ läbiviimisena Valgamaa Punase Risti Seltsi baasil 06.-19.08.2012.a.

Laagris osales 11 PR vabatahtliiku: Läti PR – 2, Narva – 3, Sillamäe – 2, Valga 4.

Osalejate vanus 17 – 50 a., keskmine vanus 32 aastat; 8 naist ja 3 meest.

Läti PR vabatahtlikud olid eelnevalt läbinud eesti keele kursused.

Tulemused:

Arendavate ja praktiliste tegevuste abil saavutati oskused PR printsiipide propageerimiseks ja rahvusvaheliseks koostööks.

17.-18.augustil osaleti Rahvusvahelisel Valga Militaarajaloo Festivalil PR telgiga, tutvustati PR põhikirjalist tegevust sh EPR EA rühmade valmisolekut (varustuse, embleemiga riietuse esitlus, väljaõppe programmide tutvustamine). Festivalil osales 9 riiki, suhtlemiskeel - eesti, läti, vene ja inglise.

Omandati esmaabi põhikursuste programm, saadi praktilisi oskusi traumade simulatsioonide ettevalmistamiseks ning rollimängudeks. Vastavaid teadmisi jagati 11.augustil Taheva vallas Hargla kihelkonna Kaika suveülikoolis osalevatele lastele õpitubade kaudu. PR vabatahtlikud said teadmisi lõunaeestlaste mitmikidentiteedist – olla ühtaegu nii eestlane kui näiteks võruke, mulk või setu. Saadi ka teadmisi ajaloolise Võrumaa ühe noorema ja läänepoolsema kihelkonna kultuuri ja traditsioonide kohta.

Turvalisuse ja esmaabi teemadega oli õpitubade päev lasteaias „Pääsuke“, kus on nii eesti, vene kui ka läti keelsed lapsed. PR vabatahtlikud tegutsesid kokku neljas lasteaia rühmas ( vanus 3 – 6 aastat) kasutades „Oskame olla“ ja „Esmaabi lastele“ töövihikuid. Viibiti lastega ka õues mänge mängides.

Esmaabi õpitubasid korraldati ka eakatele Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas (eesti ja vene grupid). Esmaabi praktika väliüritustel toimus koostöös Tõrva Kiirabiga rahvaüritusel „Tõrva Loits“ ja Valga Kiirabiga „Milfest 2012“ üritusel. Esmaabi praktikal PR embleemiga riietuses oldi ka Valga linna üritustel (kontsert, vanavaralaat, staadion) kus vabatahtlikud said iseseisvalt ka esmast abi anda.

Saadi teadmisi vabatahtlike tööst pagulaslaagrites. Kohtuti koostööpartneritega: Valga Politseis – laste- ja integratsioonilaagrite teemal; Valga Päästedepoos – „Kaitse end ja aita teist“ ühistegemine; Valga Maavalitsuses – maakonna eripärasus, sotsiaal- ja tervishoid Valgamaa. PR noortejuhid viisid läbi koolituskursuse Hiv/Aids teemadel. Laagris osalejad koostasid rühmatööna 2-päevaseid laste päevalaagrite tegevuskavasid ja esitlesid neid. Annetatud asjadest komplekteeriti ühiselt heategevusloterii „Ranits“ ning korraldati selle müüki PR logoga telgi all vanavaralaadal.

Toimus ka väljasõit Nõiariigi OÜ “Liikluslinna“ ja Eesti Maanteemuuseumi.

Laagritegevuse kokkuvõttes tõdesid osalejad:

 • Arendati piiriüleseid kontakte Läti PR vabatahtlikega, saadi rohkem teada rahvusvaheliste seltside mõningatest põhikirjaliste tegevuste eripärasustest. Tekkisid mõtted arendada koostööd Narva piiriüleselt Venemaa Punase Ristiga.
 • Saadi hea kogemus koostööks erinevas keeles ja vanuses PR vabatahtlike vahel.
 • Omandati esmaabi alased teadmised, millised said realiseeritud koheselt väliüritustel.
 • Anti positiivne hinnang väga erinevate välipraktikate võimaluste kohta nii maapiirkondades kui linnades.
 • Laagripäevade ajal praktiseeritud eesti keele oskust. Välipraktikad võimaldasid suhelda lisaks veel inglise, vene ja läti keeltes.
 • Omandati lisateadmisi nii keeleliselt (Kaika suvõülikuul) kui ka kultuurilisel maastikul (kontserdid, muuseumid jms).

Integratsioonilaager läks igati korda.

Aina Pääro, sekretär

sooblane sooblane sooblane sooblane sooblane sooblane sooblane sooblane sooblane sooblane sooblane

Vaata ka integratsioonilaagri pildialbumit siit.

Üles / 30. August 2012 /
keskmine joon

Ühisõppus "Sooblane 2012"

Lõuna prefektuuri ja koostööpartnerite maismaaotsingu ühisõppus "Sooblane 2012" toimus 15.mail Valga maakonnas, Taheva vallas. Õppusel osalesid Lõuna prefektuur, Kaitseliidu Valgamaa malev, PPA Lennusalk, EPR Valgamaa Selts, AS Valga Haigla. 08. mai oli õppuste teoreetiline osa, kus kõik kaasatud osapooled said tutvustada oma ressursse vastavalt tegevustele.

Õppuse eesmärgiks oli tegevuse harjutamine hättasattunud ja kadunud inimeste otsingutel maastikul, koostöö juhtimiskeskuse ja välijuhtimise vahel, abijõudude kaasamine otsinguteks. Koolitus-õppuse üldjuhiks oli Lõuna prefektuuri KKB vanemkomissar Künter Pedosk.

Ühisõppusel osales Valga EA rühma juht Tarmo Rosenberg, rühmajuhi abid Ester Kukk ja Pille Roomets, rühmaliikmed Klarika Raudheiding, Katri Kurg, Meriliis Pärnik-Pernik. EA rühma ülesandeks oli osaleda otsingutel ja anda vajadusel esmaabi. Osaleti PR embleemi kandvas vormis, varustuseks esmaabi paunad, kompassid, viled ja binoklid. Rühmajuht Tarmo Rosenberg kaasati õppustel staabi töösse, teised jagunesid viide otsingurühma. Sekretär Aina Pääro oli kaasatud õppuste planeerimisse, tegi "kannatanutele" simulatsioonid, oli vaatleja rollis ning pidas logiraamatut.

Taoline ühisõppus oli väga asjalik, koostöö teiste ametkondadega hea, saadi eelnevalt õpitule uusi kogemusi ja ennast proovile panna. Rühmaliikmed said leitud "kannatanutele" anda esmaabi, abistada raskete vigastustega leitu helikopterile transpordiks ettevalmistamisel.

Pilte õppustest saate vaadata: www.meesmetsast.com/sooblane2012/

Alloleval pildil osalenud punaristlased.

sooblane

Üles / 18. Mai 2012 /
keskmine joon
Projekt „Iga 1 turvaliselt 12.klassi“

Esmaabi koolitus lastele:

Projekti käigus koolitati Valga maakonna üldhariduskoolidest ainukesena liitunud Otepää Gümnaasiumi X klassi 22 õpilast. Esmaabi 3 x 45 min teooriat + praktika (sidumised, külgasend) viis läbi Valga e-a õpetaja Anneli Raidsalu.

Õppepäev:

2012.aasta osalejate ühine õppepäev toimus 08.mai Pühajärvel, Otepää vallas, Valgamaal. Osales Jõgeva-, Tartu- ja Valgamaa 14 üldhariduskooli X klasside õpilased, igast klassist 6 + 1 (õpetaja).

Otepää Gümnaasiumi st osalesid õpilased: Maili Raudsepp, Hanna-Liisa Lauriku, Mari-Ly Kapp, Maiken Vähi, Liisa Kalve ja klassijuhataja Kaidi Palmiste.

PR vabatahtlike ressurss:

EPR Valgamaa Seltsi koolinoored:

 • Tsirguliina Keskkool: Kadri-Triin Kattai, Aivi Bõstrova, Mari-Liis Saaremäe
 • Valga Põhikool: Pille-Riin Vessin
 • Valga Vene Gümnaasium: Maria Malõševa, Tamara Hlevno
 • Valga Gümnaasium: Katrin Taits
 1. Valmistasid ette ja esitasid ürituse avamisel osalejatele esmaabi alase autoõnnetusega seonduva abiandmise „Aita hädasolijat!“ , millega märgiti ära Rahvusvahelise PR päeva.
 2. Valmistasid ette ja olid „kannatanud“ kahes esmaabi alases töötoas: sporditraumad ja kodutraumad.

Noorte esmaabi ja simulatsiooni teemade juhendaja A. Pääro.

Õppepäeva kajastas kohalik ajaleht „Valgamaalane“ 08. mail eelteatena, ETV AK, Vene k. AK ja kanal 3.

Üles / 14. Mai 2012 /
keskmine joon
Üldkogu koosolek 2011

EPR Valgamaa Seltsi Üldkogu koosolek toimus 26. veebruaril 2011.a. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ovaalsaalis. Koosolekut juhatas Rudo Lilleleht, protokollis Ülla Visnapuu. Ettekanded seltsi 4 aasta tegevustest ja arengust esitasid juhatuse esimees Udo Reinsalu ning revisjoni komisjoni esimees Anne Vaigre. Tervituslaulud kõlasid Valga Muusikakooli õpilase Maria Pibilota Murumaalt õpetaja Marika Reinholdi juhatusel, luuletuse "Elu" esitas punaristlane Eneli Kask. Tänukirjad pälvisid 27-le tublimat vabatahtlikku ja koostööpartnerit.

Üldkogu koosolekul valiti 9-liikmeline juhatus ja 3-liikmeline revisjoni komisjon.

Eesti Punase Risti Kongressile valiti 6 delegaati.

Üles / 1. Märts 2011 /
keskmine joon
Selts asub uutes ruumides

Täname neid, kes aitasid ürituse läbiviimisel. Samuti täname Paide Avatud Noortekeskust koostöö eest.

Üles / 2011 /
keskmine joon
 
 
 
 
 
 
Tallinn
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Udo Reinsalu – Töötukassa Valgamaa osakond, juhtumikorraldaja
Udo.reinsalu[at]gmail.com
Telefon: 5340 8235

Liikmed
Ester Kukk – aseesimes, PR noortetöö – Valga Põhikool, ajaloo/ühiskonna õpetaja, ester[at]valgapk.edu.ee
Telefon: 5656 8641

Linda Oks – töö riskirühmadega –
PPA Lõuna Prefektuur, Valga Politseijaoskond, Ennetus- ja menetustalitus, noorsoopolitseinik vanemkomissar
Linda.oks[at]politsei.ee
Telefon: 520 1234

Alar Roop – õnnetuseks valmisolek – Päästeamet, Valgamaa Päästepiirkond, juhataja
Alar.roop[at]rescue.ee
Telefon: 766 9711; 520 6625

Tarmo Rosenberg - Õnnetuseks valmisolek – Veeteede Amet, NMO, Tartu NMT peaspetsialist
tarmo.rosenberg.1[at]gmail.com
Telefon: 5554 2300

Leili Saluveer – tervisealane ennetustöö – kodune
Telefon: 5306 0787

Piia Künnapuu - esmaabi alane töö – Sangaste Perearstikeskus, pereõde
piiakynnapuu[at]hot.ee
Telefon: 520 5608

EPR Valgamaa Seltsi revisjoni komisjon
Tiiu Tõugjas – Revisjoni komisjoni liige - Riigi Tugiteenuste Keskus, hüpoteegipidaja
Tiiu.tougjas[at]gmail.com
Telefon: 663 1498


Mall Lilleleht - Revisjoni komisjoni liige - RKT OÜ juhataja
rkt[at]estpak.ee
Telefon: 524 1099

Sekretär
Aina Pääro

EPR Valgamaa Seltsi tegevus kajastub Valgamaa Aastaraamatus aastatest 1996.

 
Uudised
EPR Valgamaa Seltsi 2018.a. tegevuse seletuskiri
Ülemaailmse esmaabipäeva tähistamine
Ülemaailmne esmaabipäev
Sinu käed päästavad elu!
Doing local, changing global
EPR Valgamaa Seltsi 2016.a. tegevuse seletuskiri
Suur tunnustus
TURVALISUS – OHUTUS – ESMAABI – AKTIIVNE VABA AEG
Ülemaailmne esmaabipäev
EPR Valgamaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne
Jõuluaskeldused Taheva asenduskodus
AIDS – ennetatav haigus
Aprill – tervisekuu
Korraline Üldkogu
Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev
"Kas Sa näed seda, mida mina näen?"
Seminar "Eesti Punane Rist – ülesehitus ja sümboolika"
Aidsipäev 2014
Ühisõppus andis uusi kogemusi
Sinu käed päästavad elu!
Valgas tähistatakse Euroopa esmaabipäeva
Lastelaager "Tegus vaheaeg"
Haridusmess "Vali nutikalt"
Eesti Punane Rist 95
Noortelt noortele
Euroopa esmaabi päev
Kahe riigi Punase Risti vabatahtlikud sotsiaalprojektis
Punase Risti psühhosotsiaalne esmaabi
Valgamaa koolinoorte terviseteabepäev
Aastapäev
Liitu Valga EA rühmaga
Tänukirjad Valgamaa Seltsile
"Piirideta integratsioon"
Ühisõppus "Sooblane 2012"
Projekt „Iga 1 turvaliselt 12.klassi“
Üldkogu koosolek
Selts asub uutes ruumides
 
UUDISTE ARHIIV

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist facebook