Avaleht / In English
logo
   
   
 
   
 

Jätkusuutlik noorteprojekt „Ohutult läbi Tallinna“

14.märtsil 2019 tuli EPR Tallinna Seltsi noorte koosolekule Tamo Vahemets, kes oli eeskujuprojekti „Aga mina“ eestvedaja.
Selle projektiga liitujad tegid Eesti Vabariigi 100-ndaks sünnipäevaks ühise kingituse – kujundasid oma eeskujuga väärtuspõhiseid hoiakuid ning aitasid kaasa turvalisema ja tervema elukeskkonna loomisele.
EPR Tallinna Seltsi noored osalesid oma projektiga „Ohutult läbi Tallinna“ eeskujuprojektis „Aga mina“.
Tamo Vahemets tänas EPR Tallinna Seltsi ja noori ning andis üle Eesti Vabariigi peaministri tänukirja.

Ratas

Noorte koosolek jätkus töiselt. Noorteprojekt „Ohutult läbi Tallinna“ on jätkusuutlik ja seega tuli läbi arutada projekti läbiviimine. Koos EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Lauluga otsustati, et selle aasta projekt pühendatakse Eesti Punase Risti 100.sünniaastapäevale. Arutati läbi lubade hankimine, kontrollpunktide teemad, kohad ja vastutajad, sest 9.mail toimuvale liiklusorienteerumismängule on end juba kirja pannud 22 meeskonda.

Üles / 18. Märts 2019 /
keskmine joon
 

EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek

Tallinna Kanutiaia Huvikoolis toimus 20.veebruaril 2019.a. EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek. Kohal oli 40-st valitust delegaadist 38.
Üldkogu aruande-valimiskoosoleku avas EPR Tallinna Seltsi juhatuse esimees Mihkel Tamme, seejärel andsid tehtud tööst ajavahemikul 2015 – 2019 aru EPR Tallinna Seltsi sekretärid Ellen Sternhof ja Lilia Laul.
Revisjonikomisjoni õiendi esitas EPR Tallinna Seltsi revisjonikomisjoni liige Eerika Rahuoja.
Sõna said EPR Tallinna Seltsi noorterühma juht Liis Sepp, EPR Peakomitee ja EPR Tallinna Seltsi juhatuse liige Karoli Loo, EPR Tallinna Seltsi juhatuse liige, Tallinna Kesklinna sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Marje Paljak ja EPR Tallinna Seltsi juhatuse liige, esmaabiõpetaja Margarita Kangur.
EPR Tallinna Seltsi töö ajavahemikul 2015 – 2019 tunnistati ühehäälselt „heaks“.
Samas valiti ühehäälselt EPR Tallinna Seltsi uus juhatuse koosseis ja kolmeliikmeline revisjonikomisjon.
EPR Tallinna Seltsi uue juhatuse esimeheks valiti ühehäälselt Toomas Sepp ning aseesimeesteks Peeter Lepp ja Harri Viik.
Paidesse, EPR Kongressile, sõidab 21.mail 2019 EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosoleku poolt ühehäälselt valitud 19 delegaati.

EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek
Üles / 4. Märts 2019 /
keskmine joon
 

Eeskujukampaania Aga Mina tänusündmus

Kolmapäeval 20.veebruaril 2019 tänasid peaminister Jüri Ratas ja EV 100 toimkond Stenbocki majas eeskujukampaanias Aga Mina osalenud organisatsioone.
Üle kolmekümne ameti ja organisatsiooni panid õlad kokku ning otsustasid üheskoos kinkida Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks väärtuspõhise kingituse – Aga Mina. Ühiskampaania eesmärgiks oli läbi isiklike eeskujude turvalise tuleviku loomine tulevastele põlvkondadele.
Kingitus sisaldas endas väärtuspõhiseid ühistegevusi, sündmusi ja meediakampaaniaid, mida viisid läbi eeskujukampaaniaga Aga Mina liitunud organisatsioonid, alates 2017 aasta 11. novembrist kuni 2018. aasta 31.detsembrini.
Aga Mina projekti eestvedaja Tamo Vahemetsa sõnul kujunes eeskujukampaania omamoodi unikaalseks projektiks. “Esmakordselt kasutasid ühtset lähenemist ja sõnumikeelt ühiskampaanias osalenud riigiametid ja erasektoris tegustevad organisatsioonid. Eeskujukampaania tõestas, et Eesti on riik, kus on võimalik erinevate sektorite ülene teavitusalane koostöö. On ilmselge, et eeskujukampaanias osalenud organisatsioonid on oma avatuse, hoiakute ja tegevusega eeskujuks kõigile, kes hoolivad tervemast ja turvalisemast tulevikust” lisas ta.
EPR Tallinna Seltsi esindas üritusel EPR Tallinna Seltsi juhatuse aseesimees Peeter Lepp.

eeskujukampaania eeskujukampaania eeskujukampaania eeskujukampaania eeskujukampaania eeskujukampaania
Üles / 27. Veebruar 2019 /
keskmine joon
 

EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus

Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi noored vabatahtlikud osalesid 21. veebruaril koolitusel "Psühhosotsiaalne esmaabi", mille eesmärgiks oli tutvustada psühhosotsiaalse esmaabi tähendust ning psühhosotsiaalse esmaabi andmise võtteid. Noored jäid koolitusega väga rahule ja nad tänasid Eesti Punase Risti keskbüroo töötajat Indrek Simiskeri suurepärase koolituse eest.

Koolitus Simisker
Üles / 27. Veebruar 2019 /
keskmine joon
 

Punase Risti supiköögi klientidele kingiks toiduabipakk

Eesti Toiduainetetööstuse Liit toetas koos Salvest AS, Saarioinen Eesti OÜ ja Saku Õlletehase AS omatoodanguga pidupäevaks meie PR supiköögi teenuse kasutajatele toiduabipakkide komplekteerimist.
Suur suur tänu neile!
Nii said 22.veebruaril EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos tublide vabatahtlike Laine, Lia, Helve, Inna, Maire, Mari ja Olgaga rõõmustada toimetulekuraskustes inimesi vahetult enne Eesti Vabariigi 101. aastapäeva ja ka Eesti Punase Risti 100 juubelisünnipäeva puhul.
Komplekteeritud toiduabipakke aitasid PR supiköögis välja jagada EPR Tallinna Seltsi juhatuse liikmed Peeter Lepp ja Harri Viik.

Laagripäev Laagripäev Laagripäev Laagripäev Laagripäev
Üles / 23. Veebruar 2019 /
keskmine joon
 

Laagripäev EPR Tallinna Seltsiga

9.veebruaril 2019.a. toimus linnalaager Tallinna koolide 20 õpilastele, kellest 10 olid pagulasperedest – Süüriast ja Sri Lankast.
EPR Tallinna Seltsi hea koostööpartner, Tallinna Kanutiaia Huvikool, pakkus omalt poolt võimaluse laagri korraldamiseks kasutada tasuta oma ruume. Huvikoolis tegid laagrilapsed ikebanasid ja said puhkepausi ajal tervislikke snäkipause pidada. Snäkkidega toetasid seda laagrit Tallinna Rimi kauplused.
EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul ja EPR Tallinna Seltsi juhatuse liige Karoli Loo käisid lastega Eesti Energiakeskuses, sest selleks said nad kasutada Energiakeskuse kinkekaarti, mis kingiti EPR Tallinna Seltsile. Laagrilastel oli Energiakeskuses palju põnevat uudistamist ja iseseisvat katsetamist.
EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul tänas koostööpartnereid meeldiva koostöö eest.

Laagripäev Laagripäev Laagripäev Laagripäev Laagripäev Laagripäev Laagripäev
Üles / 18. Veebruar 2019 /
keskmine joon
 

Meie noor vabatahtlik Liis Sepp

Liis Sepp on Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi vabatahtlik 2012. aastast.
Ta on noorte vabatahtlike rühmajuht ning juhib ka noorte projekti „Ohutult läbi Tallinna“ (liiklusorienteerumismäng 10. klasside noortele).
5.veebruaril 2019.a. kuulutati Tallinnas Vene Teatris toimunud pidulikul noorsootöö tunnustuskonkursi „Suured teod 2018“ auhinnagalal välja aasta teod ja tegijad pealinna noorsootöös.
Kategoorias „Tallinna aasta noor vabatahtlik 2018“ tunnistati oma tegevuse eest auhinnavääriliseks meie tegus noor vabatahtlik Liis Sepp.
Auhindu jagati kokku viies kategoorias – Tallinna noorte suured teod, suured teod Tallinna noortele, aasta noorsootöötaja, aasta noor vabatahtlik ning aasta noorteühing.
Õnnitleme Sind Liis!

Liis Sepp Liis Sepp Liis Sepp Liis Sepp
Üles / 7. Veebruar 2019 /
keskmine joon
 

Vabatahtlikud Tallinna Mahtra lasteaias

4.veebruaril 2019 käisid EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos vabatahtlike Irina, Liise ja Annaliisuga Tallinna Mahtra lasteaias. Kohe-kohe on tulemas Eesti Punasel Ristil suur juubel ja seetõttu oli külaskäik pidulikum. Lasteaialastega räägiti Punasest Ristist ja sellest mida see organisatsioon teeb. Ohutusteemasid käsitledes juhindusid vabatahtlikud Eesti Punase Risti trükisest „Oskame olla“. Lastega räägiti nii eesti kui ka vene keeles.
Vestlusringid olid mudilastele põnevad, sest lapsed vastasid aktiivselt esitatud küsimustele ja kommenteerisid julgelt erinevaid situatsioone.
Tallinna Mahtra lasteaia juhtkond, direktor Pille Kibur ja õppealajuhataja Maie Lehtla, kiitsid PR vabatahtlikke oskusliku teemakäsitluse eest.

Mahtra Mahtra Mahtra
Üles / 6. Veebruar 2019 /
keskmine joon
 

Kampaania „Aita tuua pühaderõõmu igasse peresse!“

2018. aasta lõpus ning 2019. aasta algul tegid EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos PR vabatahtliku Janek Soorsa ja kaupluste töötajatega Tallinna RIMi üheksateistkümnes kaupluses (Norde, Sõpruse, Haabersti, Mustakivi, Tatari, Põhja, Magistrali, Nurmenuku, Laagna, Sõle, Kaubahall, Telliskivi, Astangu, Tööstuse, Tammsaare, Tondi, Juhkentali, Pääsküla, Silikaadi) kampaania „Aita tuua pühaderõõmu igasse peresse!“ korjanduskarpide lõpptühjendamisi.
Kokku annetati Tallinna RIMi kauplustes 6883.31 eurot.
EPR Tallinna Seltsi juhatus otsustas annetatud raha eest komplekteerida toimetulekuraskustes peredele, kus kasvavad lapsed, 250 toiduabipakki. Sihtrühma nimekirjad koostati koostöös Tallinna kaheksa linnaosa sotsiaalhoolekande osakondade töötajatega.
PR vabatahtlikud komplekteerisid ja jagasid 24.jaanuaril 2019.a. Eesti Punase Risti majas neile esitatud nimekirjade alusel abivajajatele välja 250 toiduabipakki.
Abisaajad tänasid EPR Tallinna Seltsi vabatahtlike, annetajaid ja Tallinna RIMI kaupluste kollektiive.

Kampaania Kampaania Kampaania
Üles / 25. Jaanuar 2019 /
keskmine joon
   
   
 
 
Tallinn
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Toomas Sepp - Tallinna Linnakantselei, linnasekretär /
telefon 60 4118 / toomas.sepp[at]tallinnlv.ee

Juhatuse aseesimees
Harri Viik - Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA, peaspetsialist /
telefon 5628 8500 / harri.viik[at]gmail.com

Juhatuse aseesimees
Peeter Lepp - Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA, juhatuse esimees / telefon 506 4575 / peeter.lepp[at]veevalve.ee

Liikmed
Gunnar Heinoja - Tallinna Prantsuse Lütseum, õpetaja /
telefon 5621 3622 / guntsik[at]yahoo.com

Margarita Kangur - EPR Tallinna Seltsi esmaabiõpetaja / telefon 5645 0915 / Margarita.Kangur13[at]gmail.com

Karoli Loo - Energia avastuskeskus, külastusjuht / telefon 5554 0941 / karoliloo[at]gmail.com

Marje Paljak - Tallinna Kesklinna Valitus, sotsiaalhoolekande osakond, juhataja / telefon 645 7830 või 514 2366 / Marje.Paljak[at]tallinnlv.ee

Mihkel Tamme - pensionär / telefon 5667 6362 / tamme.mihkel[at]gmail.com

Eve-Mai Valdna - Maanteeamet, ennetustöö osakond, ekspert / telefon 507 8232 / Eve-Mai.Valdna[at]mnt.ee

Revisjonikomisjon
Gerly Metsar - komisjoni esimees - Sandoz d.d. Eesti fliaal, organisatsioonisiseste protsesside koordinaator /
telefon 526 8794

Eerika Rahuoja - komisjoni liige - Tallinna Kristiine linnaosa Valitsus; sotsiaalhoolekande osakonna juhataja / telefon 645 7141

Inna Kisel - komisjoni liige - vabatahtlik / telefon 5391 5705

 
Uudised
Jätkusuutlik noorteprojekt „Ohutult läbi Tallinna“
EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek
Eeskujukampaania Aga Mina tänusündmus
EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus
Punase Risti supiköögi klientidele kingiks toiduabipakk
Laagripäev EPR Tallinna Seltsiga
Meie noor vabatahtlik Liis Sepp
Vabatahtlikud Tallinna Mahtra lasteaias
Kampaania „Aita tuua pühaderõõmu igasse peresse!“
 
UUDISED 2013
UUDISED 2014
UUDISED 2015
UUDISED 2016
UUDISED 2017
UUDISED 2018

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist facebook Tallinn