Avaleht / In English
logo
   
 
 

Läänemaa parim veredoonor on loovutanud 40 liitrit verd

17.11.2017 toimus EPR Läänemaa Seltsi poolt korraldatud Läänemaal enim verd loovutanud doonoritele tänuüritus.

"Lääne Elu" ajalehe link https://online.le.ee/2017/11/20/laanemaa-parim-veredoonor-loovutanud-40-liitrit-verd/

 

Üles / 24. November 2017 /
keskmine joon

Sinu käed päästavad elu

16. oktoober on Euroopas südame taaskäivitamise alane teavituspäev - http://www.restartaheart.eu/home

Selgituskampaania «Sinu käed päästavad elu!» korraldati Läänemaal 16. Oktoobril 2017. Üritus toimus kohalikes tõmbeksekustes. Korraldasime kokku kolm elustamisalast näidisdemonstratsiooni rahvarohketes paikades, kutsudes inimesi elustamist proovima.

Haapsalu Sotsiaalmaja, Haapsalu Viigi Kool
Läbiviijad: Leili Mutso, Gert Piberman, Margarita Lind, Evgenia Luidalepp

Lestapüügi festival Lestapüügi festival

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS
Läbiviijad: Marit Sillat, Kadriina Krüüts, Dana- Ly Raja, Evgenia Luidalepp

Lestapüügi festival Lestapüügi festival

NÕVA VALD
Läbiviijad: Maire Koppelmaa, Avo Koppelmaa

Lestapüügi festival Lestapüügi festival

 

Üles / 20. Oktoober 2017 /
keskmine joon

EPR Länemaa Seltsi 2016.a. tegevusaruande seletuskiri

Seisuga 31.12.2015.a EPR Läänemaa seltsi liikmeskond koosnes 213 liikmest, kuna sel aastal oli manalateele lahkunud rühmituste 2 esiisikut, oli koheselt tuntav liikmeskonna kahanemine. Kokku seisuga 31.12.2016 oli 163 liiget.

Loe tervet 2016 aasta aruannet siit - EPR Länemaa Seltsi 2016.a. tegevusaruande seletuskiri (pdf)

Üles / 17. Märts 2017 /
keskmine joon

EPR Läänemaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne

EPR Läänemaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne (pdf)

Üles / 14. Märts 2016 /
keskmine joon

Koolivaheaja lastelaager

Koolivaheaja lastelaagri planeerimiseks tehti koostööd sotsiaalpedagoogidega ning noorsooga töötajatega – laste nimekirjade koostamine, koostöö lastevanematega programmi vahendamisel, teemaarendused jpm.
Meie laagrite eesmärkideks on olnud Punase Risti põhimõtete ning vabatahtliku tegevuse võimaluste tutvustamine Eesti Punane Ristis. Eesmärgiks oli kaasata noorterühma uusi vabatahtlikke riskitegurite ennetamiseks ja kõrvaldamiseks igapäevaelus.
Põhirõhk on olnud esmaabi ja selle oskuste omandamisele, hügieeni tähtsusele igapäevaelus. Oleme podanud oluliseks ilu- kunstimeele ning loovuse arendamist ning sisuka vabaaja veetmise võimaluste pakkumist.

Kolm päeva on olnud jaotatud teemapäevadeks:

1. päev- HÜGIEENIPÄEV- Hügieen ning tervislikud eluviisid
2. päev- ESMAABIPÄEV- esmaabi õppimine vastavalt vanuserühmale
3. päev- LOOVUSEPÄEV- kokkuvõte omandatud teadmistest: joonistused, lühijutud, konstruktsioonid, vestlusringid Punase Risti, esmaabi, hügieeni teemadel.

Koolivaheaja lastelaager Koolivaheaja lastelaager Koolivaheaja lastelaager Koolivaheaja lastelaager Koolivaheaja lastelaager Koolivaheaja lastelaager Koolivaheaja lastelaager

Üles / 3. November 2015 /
keskmine joon

Lestapüügi festival

Lestapüügi festival toimus 29.- 30..august sellel aastal Peraküla rannas, Nõva Vald, Läänemaa Kohapeal oli avatud kella 13- 17.00 merepääste ja esmaabitelk kuhu oli kutsutud jagama oma teadmisi nii merepääste spetsialistid kui ka Läänemaa Seltsi esmaabi rühma liikmed, kes õpetasid lastele kui ka täiskasvanutele päästetelgis tähtsamaid esmaabivõtteid.

Lestapüügi festival Lestapüügi festival

Üles / 11. Oktoober 2015 /
keskmine joon

Esmaabi päev

Esmaabi päeva tähistatakse iga-aastaselt septembri teisel pühapäeval. Meie selts korraldas seda 14.09,2015, kuhu olid kutsutud kõik huvilised. Teemaks äkkhaigestumised ja esmaabi. Ürituse käigus selgitasime välja eakatele enim huvipakkuvad teemad:

Infarkti eelne seisund, TIA e. mini- insult ning

  • esmaabi infarkti ja insuldi korral
  • esmaabis kasutatavad asendid.

08.10.2015 koostöös Haapsalu Sotsiaalmajaga korraldasime eakatele infopäeva teemal Elupäästev esmaabi, kus kasutasime nii uusi värvilisi stendeja interaktiivset esitlust.

Esmaabi päev Esmaabi päev

Üles / 20. September 2015 /
keskmine joon

Esmaabiõpe Hiiumaal

12.augustil toimus laste esmaabiõpe Hiiumaal, teooriale järgnes praktika ning arendasime laste loovust leidmaks probleemidele lahendust esmaabi vahenditeta.

Esmaabiõpe Hiiumaal Esmaabiõpe Hiiumaal Esmaabiõpe Hiiumaal

Üles / 10. September 2015 /
keskmine joon

Ohutuspäev Vormsi saarel

25.juulil toimus Vormsi saarel OHUTUSPÄEV, kus külastajaid oli ca 500 ringis. Õpetasime esmaseid EA võtteid.

Ohutuspäev Vormsil Ohutuspäev Vormsil Ohutuspäev Vormsil

Üles / 12. August 2015 /
keskmine joon

Infopäev Haapsalu Piirivalve kordonis

2.juulil 2015 toimus Haapsalus Piirivalve kordoni sadamas INFOPÄEV. EPR Läänemaa Seltsi teemadeks olid terviseohud merel - alajahtumine, päikesepiste, kuumarabandus jne. Prooviti praktiliselt ka kunstliku hingamise tegemist.

Üles / 12. August 2015 /
keskmine joon

Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev, 07.02.2015.a.

07.02.2015.a.a. toimus Pärnus õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev EPR Saaremaa, Läänemaa, Päenumaa ja Raplamaa kohalike seltside õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühmade vabatahtlikele. Esmaabi juhtinstruktor Ellen Sternhofi koolitusmaterjali põhjal töötas iga rühm välja oma õnnetust kajastava stsenaariumi. Nii esmaabi kui ka psühho-sotsiaalset abi osutasid "kannatanutele" rühmade vabatahtlikud. Iga kaasuse läbimängimisele järgnes põhjalik analüüs. Kommenteeris ea õpetaja Maret Voore.

Teemad:

Pärnumaa. Tegevus toimus Pärnu tormi ajal tegutsenud evakuatsioonipunktis (koostöös kriisikomisjoniga), kus Pärnumaa PR vabatahtlikud olid valves ja kuhu toodi kannatanuid (sh. enimhaavatavana lapseootel naine, evakueeritav lemmikloomaga, alkoholijoobes isik). Antud situatsioon oli üles ehitatud põhimõttel, et Pärnumaa Seltsi vabatahtlikud olid nii kannataja kui ka abiandja rollis. Situatsiooni tegevus oli võetud reaalselt toimunud sündmusest, tuues esile evakopunktis aset leidnud komplitseeritud olukorra. Situatsioon andis hea pildi evakopunkti tööst.

Saaremaa. Situatsioon keskendus esmaabi osutamisele crush-sündroomi (kestva surve sündroom) puhul nii bussiõnnetuses (kannatanu jäi bussi istemete vahele) kui ka kodustes tingimustes juhtunud õnnetuse korral (kannatanu kukkus ja jäi puuriida alla hilisügisel külma ilmaga).

Raplamaa. Maakonna suurimas spordihallis toimunud spordisündmuse ajal andsid tribüünid järele ja kukkusid kokku. On palju kannatanuid. Antud sündmuse ajal viibisid spordisaalis ka EA teenust osutanud punaristlased, kes pakkusid koheselt oma abi õnnetuse likvideerimise eest vastutavale ametkonnale (Päästeamet). Viimane kaasas punaristlased abistava jõuna õnnetuse likvideerimisse. Punaristlaste ülesanne oli transportida kannatanuid õues loodud ajutisse evakopunkti, samuti pöörati tähelepanu ürituse korraldajale, kes oli juhtunust šokis. Anti ka kohest esmaabi.

Läänemaa. Metsa matkarajal olnud seltskond läks omavahel tülli ja läksid eri suundades ning kaotasid üksteisega kontakti. Helistati abi saamiseks 112. Algatati otsinguoperatsioon. Kohalejõudsid ka punaristlased (identifitseeritud vestidega), kes osutasid nii esmaabi kui ka psühhosotsiaalset abi.

Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev

Üles / 21. Veebruar 2015 /
keskmine joon

AIDSi vastu võitlemise päev Haapsalus 17.11.-01.12.2014

Haapsalu Nikolai Koolis ning Haapsalu Noortekeskuses tähistati ülemaailmse AIDSi vastu võitlemise päeva. Päeva eesmärk on pöörata kogu maailma tähelepanu HIVi ning AIDSi levikule maailmas, solidaarsusele HIV-nakatunute ja AIDSi haigetega ning HIV-ennetustegevusele, pidurdamaks viiruse edasist levikut maailmas. Vaadati teemaga seotud dokumentaalfilme, korraldati ennetusprogramme. Noored koostasid kollaaže, ning töötoad olid avatud alates 5. klassi lastele. Kuna ülemaailmsel AIDSi vastu võitlemise päeval kantakse punast solidaarsuslinti (Red Ribbon), mis sümboliseerib ühtsust võitluses HIV ja AIDSiga, siis igaühel oli võimalus neid endale ise teha ning rinnale kinnitada.

Aidsipäev 2014 Aidsipäev 2014 Aidsipäev 2014

Üles / 5. Detsember 2014 /
keskmine joon

59. Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Noorte Sõpruslaager Austrias

7. - 21. juuli 2014 toimus Austria väikelinnas Langenloisis 59. Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Noorte Sõpruslaager, mille teemaks oli "Valmis tegudeks. Astu samm, et parandada elu konfliktipiirkondades" ("Up 4 Action. Make a move to help improve life in conflict"), kus osales Tiina Lõhmus Läänemaa seltsist.

Sõpruslaagrist osalejad on nüüd palju rohkem teadlikud konfliktipiirkondades toimuvast ja valmis astuma sealse ebaõigluse vastu ning innustama ka oma lähedasi, sõpru ja tuttavaid seda tegema.

Videod
Rahvasähvatus ja Kokkuvõttev video laagri kahest nädalast

Sõpruslaager Austrias Sõpruslaager Austrias Sõpruslaager Austrias Sõpruslaager Austrias

Üles / 13 August 2014 /
keskmine joon

Doonoritelgid Läänemaal

Doonoritelkide projekt sai teoks sel aastal kaheksandat korda. Tänu heale koostööle PERHi verekeskusega olime jälle abiks 7, 8, 9 .juulil2014.a ning pälvisime tunnustuse doonorluse arendusjuhilt Ü. Lombilt

Doonoritelgid Läänemaal

Üles / 10 Juuli 2014 /
keskmine joon

Rahvusvaheliste ratsavõistluste valve

16.-18. Maini toimusid rahvusvahelised ratsavõistlused, millest osales Läänemaa seltsi esmaabi rühm. Ridala vallas, Uuemõisa talli liivaväljakul oli kavas 14 võistlussõitu. See oli suur üritus, kus esinesid nt Getter Jaani, Ott Leppland jt tuntud Eesti esinejad. Võistluste kommentaatoriks oli Allan Hooki, kelle meie rühma töö väga meeldis ning meile juhiti palju tähelepanu. Võistluse organiseerijad kiitsid meie rühma tegevust.

Ratsavõistluse valve Ratsavõistluse valve

Üles / 10 Juuli 2014 /
keskmine joon

KEAT laager Roostal

Maikuu viimastel päevadel 2014 peeti Roostal järjekordne Kaitse End ja Aita Teist (KEAT) laager. Neljapäeval ja reedel pani enam kui 180 last Hiiumaalt ja Läänemaalt Roostal proovile oma ohutusteadmised.
6. klassidele mõeldud ohutusõppe programmi KEAT lõpulaagri esimesel päeval pidid kaheksaliikmelised meeskonnad meie kontrollpunktis osutama esmaabi põletuste, verejooksu korral.
Teiseks ülesandeks oli esmaabis kasutatavad asendid ning kolmandaks ülesandeks oli panna kokku pusle trauma sümptomite ja selle põhal antav esmaabi.

Fotogaleriid vaata siit:
http://online.le.ee/2014/05/29/galerii-voistlusmang-kaitse-end-ja-aita-teist-roostal/

Üles / 10 Juuli 2014 /
keskmine joon

Suur Doonorikruus

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse tunnustamisüritusel Tallinna raekojas anti Haapsalu linnale kui parimale doonorlust toetavale omavalitsusele üle Suur Doonorikruus.
Tõsteti esile Eesti Punase Risti Läänemaa seltsi vabatahtlikke, kes telkide õnnestumisele oluliselt kaasa aitavad.

Pikemalt artiklid Lääne Elust ja Läänlaselt.

Üles / 17. Mai 2014 /
keskmine joon

1. detsember on ülemaailmne aidsipäev

1. detsember on ülemaailmne aidsipäev, mille eesmärgiks on võitlus selle epideemia vastu ning pöörata enam tähelepanu ühiskondlikule tolerantsusele ning arendada HIV-d ja AIDSi puudutava info vahetamist.
Haapsalu Nikolai Koolis noortele mõeldud üritusel jagati igakülgset infot HI-viiruse leviku ja aidsi haigestumise kohta. Juttu tuli turvaseksist ja kondoomide kasutamisest.
Olulised olid noorte arutelud ning nende tehtud infolehed solidaarsuse teemadel HIV-nakatunute ja AIDSi haigetega ning HIV-ennetustegevusele, pidurdamaks viiruse edasist levikut maailmas. Punastest küünaldest tehtud nn aidsilipsud ilmestasid päeva nii kooli territooriumil kui ka noorte fantaasiat kasutades kooli spordisaalis.

1. detsember 1. detsember 1. detsember

Üles / 6. Detsember 2013 /
keskmine joon

Euroopa Esmaabi päeva tähistamine

Euroopa esmaabi päeva tähistatakse septembrikuu teisel pühapäeval. Kuna Eestit peetakse üheks kiiremini vananevaks riigiks Euroopas, siis sel korral pöörasime erilist tähelepanu eakate probleemidele. Eelneva küsitluse käigus selgitasime välja eakatele enim huvipakkuvad teemad:

  • esmaabi infarkti ja insuldi korral
  • esmaabis kasutatavad asendid.

Päevateemad valmistas ette pikaaegne Rootsi Punase Risti esmaabirühma liig Cim A`aje, kellele Haapsalu Sotsiaalmajja kohaletulnud rahvalt sai osaks vastata väga paljudele inimeste küsimustele. Päev kujunes huvitavaks ja õpetlikuks, inimeste rahulolu väljendus küsimustest: kas ja millal veel korraldatakse sarnaseid esmaabialaseid infopäevi.

Euroopa EA päev

Üles / 1. Oktoober 2013 /
keskmine joon

Augustibluus

Festival Augustibluus tähistas 20. juubelit, festivali lavadel üles astunud artiste ja ansambleid ligi kolmekümnest riigist, nende hulgas mitmeid bluusimaailma suurkujusid ning kogu kodumaiste muusikute paremik.

Viimastel aastatel on Läänemaa selts osalenud festivalist. Tänu heale koostööle peakorraldaja I. Ditmanniga oleme saanud ka EPR Läänemaa seltsi tutvustada tuhandetele inimestele.

Sellel aastal toimus PAFi poolt läbiviidud heategevuslik bingo loto, millelt laekus 500.- eurot lastele esmaabi õpetamiseks.

Augustibluus Augustibluus Augustibluus

Üles / 23. August 2013 /
keskmine joon

Doonorlus

EPR Läänemaa Seltsil on tulemuslikud suhted Põhja-Regionaalhaigla veredoonorluse projektijuhi Ü. Lombiga, kellega oleme saanud headeks koostööpartneriteks.

Doonoripäevade läbiviimine on saamas traditsiooniks ning seltsi liikmed osalesid ka sel aastal (21.08–22.08.2013) aktiivselt doonorluse korraldamisega ning propageerimisega.

Doonorlus Doonorlus Doonorlus

Üles / 23. August 2013 /
keskmine joon

KEAT

KEATis osalejaid 20 - st Lääne ja Hiiumaa maakonna koolidest, meeskondades 160 last. Läänemaal korraldatud KEAT võistluse üldvõidu sai Palade põhikooli võistkond, teine oli Lauka kooli võistkond . Esmaabis oli parim meeskond oli Haapsalu Nikolai koolist. Esmaabi andmise parimaid tundjaid autasustati meenetega.

KEAT2

Üles / 23. August 2013 /
keskmine joon

Päevalaagrid

Kevadel toimusid päevalaagrid Nikolai koolis, Ridala vallas ning Haapsalu Noortekeskuses, mille eesmärgiks oli kolmepäevane esmaabi õpe. Lastele sai selgitatud esmaabi olemus ja põhitõed, praktiseerisime kuidas käituda õnnetuse korral. Peale EA põhimõtete selgeks õppimist kasutasime praktikumis EA alaseid mänge, tegime esmaabialast algsimulatsiooni ning testisime laste saadud teadmisi. Veeohutust õppisime Haapsalu Veekeskuses, harjutasime täpsust Vanalinna Bowlingus. Planeeritud tegevused ja toitlustamine toimusid esitatud päevakava alusel ettenähtud korras.

Päevalaagrid Päevalaagrid Päevalaagrid Päevalaagrid

Üles / 23. August 2013 /
keskmine joon

Hügieenitarvete heategevuskorjandus

SÕBRAPÄEVANI TOIMUB HAAPSALU RIMIS HÜGIEENITARVETE HEATEGEVUSKORJANDUS.

Kogume hügieenitarbeid, riiete hooldusvahendeid, elamu koristamise vahendeid, jt puhtuse tarbeks vajalikke esmatarbevahendeid, mis edastatakse Läänemaa puudustkannatavatele peredele.

Palume aktiivset osavõttu!

Üles / 7. Veebruar 2013 /
keskmine joon

Doonoritelgid

Doonoritelgid on lõpetanud oma järjekordselt eduka, nüüd juba kuuenda töösuve. Kogusime telkides 2224 veredoosi ja saime juurde 495 esmadoonorit. Need on muljetavaldavad arvud ja oma panuse meie telkide õnnestumisesse on kahtlemata andnud ka Punase Risti aktivistid. Eriti tahaks tänada Paide ja Haapsalu tublisid inimesi, kes väga aktiivselt aitasid kaasa telkide toimumisele!

Tuhat tänu kogu verekeskuse personali poolt!

Lugupidamisega,
Ülo Lomp
PERH-i verekeskus
doonorluse arendusjuht

mos

Üles / 17. September 2012 /
keskmine joon

Heategevuskampaania

Haapsalu Rimi koostöös EPR Läänemaa Seltsiga korraldasid heategevuskampaania, mis toimus 23.04 -20.05.
Kogusime hügieeni esmatarbevahendeid.

http://www.reporter.ee/2012/05/19/punase-risti-korjanduskastist-varastati-hugieenitarbeid/

Suur tänu headele annetajatele. Hügieenitarbed said edastatud Nõva valda.

Üles / 30. mai 2012 /
keskmine joon
KEAT Roostal

10. ja 11. mail selgitasid 21 Lääne- ja Hiiumaa kooli kuuendate klasside õpilased Roostal välja, kellel on parimad ohutusalased teadmised.

Kõige emotsionaalsemaks kujunes Punase Risti kontrollpunkt.

http://online.le.ee/2012/05/14/galerii-kuuendate-klasside-voistlusmang-keat-roostal/

mos

Üles / 29. mai 2012 /
keskmine joon
Narkootikumide tarbimisest Läänemaa koolides

Narkomaania kuum teema näitab selgelt, et probleem on olemas. Ilmselt veenmistest ja loengutest üksi ei piisa. EPR Läänemaa Selts on ka edaspidi panustamas oma jõude, et tõsta noortes teadlikust.

http://www.reporter.ee/2012/04/18/laanemaa-koolidest-tabati-12-narkootikume-tarbinud-noort/

mos

Üles / 28. mai 2012 /
keskmine joon
Rahvusvaheline tervisekonverents Haapsalus

09.04.12 toimus Haapsalu Kultuurikeskuses rahvusvaheline tervisekonverents, kus EPR Läänemaa Selts edastas oma valdkondliku teavet.

EPR Läänemaa Seltsi esindasid M. Lind, T. Treimann- Differt ja E. Luidalepp.

mos

Üles / 28. mai 2012 /
keskmine joon
Tänukirjad Läänemaa Seltsile

Läänemaa Vähiühingu ja Haapsalu Nikolai kooli tänukirjad.

mos mos

Üles / 28. mai 2012 /
keskmine joon
"Noortelt noortele vol 2"

8.-9. märtsil külastasid EPR Tallinna Seltsi noored EPR Läänemaa ja Valgamaa Seltsidest. Kokkusaamise teemaks oli Valgamaa ja Tallinna noorte punaristlaste poolt alguse saanud "Noortelt Noortele" üritusega. Taolised kohtumised aitavad kursis olla üksteise tegemiste ja kogemustega. Seekordsel "Noortelt noortele vol2" käsitleti erinevaid aktuaalseid teemasid - esimesel päeval toimusid töötoad inimkaubanduse ja sotsaalseid probleeme puudutavate küsimuste üle. Töises õhkkonnas tuli palju probleeme ,mide igapäevastes tegemistes ei oska ettegi näha. Samuti oli meil Euroopa noorte büroo poolt esindaja, kes tutvustas Euroopa programme ning kes andis palju vajalikku infot uute projektide kohta. Viimasel päeval külastasime ka KUMU muuseumi, kus meile viidi läbi ekskursioon tutvustamaks 20. sajandi ühe tuntuma sürrealisti näitust. Noored said ka oma käe külge panna ja arendada end loovama poole pealt. Osalejatelt tagasisidet saades võime järeldada, et üritus oli õnnestunud ning jätkame edasi Läänemaal.

mos mos mos mos mos

Üles / 2008 /
keskmine joon
 
 
 
 
 
 
 
Tallinn
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Liidia Taratuhhina

Liikmed
Ingrid Danilov - Haapsalu Kutsehariduskeskuse juhataja

Kaja Rootare - Haapsalu linna aselinnapea

Maire Koppelmaa - Nõva valla sotsiaaltöö spetsialist

Sekretär
Evgenia Luidalepp

 
Uudised
Läänemaa parim veredoonor on loovutanud 40 liitrit verd
Sinu käed päästavad elu
EPR Länemaa Seltsi 2016.a. tegevusaruande seletuskiri
EPR Läänemaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne
Koolivaheaja lastelaager
Lestapüügi festival
Esmaabi päev
Esmaabiõpe Hiiumaal
Ohutuspäev Vormsi saarel
Infopäev Haapsalu Piirivalve kordonis
Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev
AIDSi vastu võitlemise päev Haapsalus
59. Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Noorte Sõpruslaager Austrias
Doonoritelgid Läänemaal
Rahvusvaheliste ratsavõistluste valve
KEAT laager Roostal
Suur Doonorikruus
1. detsember on ülemaailmne aidsipäev
Euroopa Esmaabi päeva tähistamine
Augustibluus
Doonorlus
KEAT
Päevalaagrid
Hügieenitarvete heategevuskorjandus
Doonoritelgid
Heategevuskampaania
KEAT Roostal
Narkootikumide tarbimisest Läänemaa koolides
Rahvusvaheline konverents Haapsalus
Tänukirjad Läänemaa Seltsile
"Noortelt noortele vol 2"
 
UUDISTE ARHIIV

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Facebook Läänemaa